Versies leerplannen tweede en derde graad secundair onderwijs voor 1 september

do 24 augustus 2023

Tussen de publicatie van de ontwerpleerplannen derde graad eind maart (algemene vorming)/begin mei (specifieke vorming) en de goedkeuring van de (specifieke) minimumdoelen door de Vlaamse regering in juli gebeurden een aantal kleine aanpassingen aan de (specifieke) minimumdoelen. Dat heeft geleid tot minimale aanpassingen in een aantal leerplandoelen van de leerplannen van de derde graad. In de loop van volgende week vind je daarom een beperkte update van de leerplannen derde graad op de leerplanpagina’s. We maakten ook van de gelegenheid gebruik om kleine foutjes recht te zetten. Via een handig overzicht vind je gemakkelijk terug in welk leerplan welk leerplandoel precies werd aangepast. Het gaat telkens om kleinere technische aanpassingen, niet om grote inhoudelijke aanpassingen.

Begin september vind je ook alle leerplandoelen van de nieuwe leerplannen voor de tweede en de derde graad in de digitale leerplantool LLinkid.

De komende maanden werken we de leerplannen van de tweede en de derde graad af voor indiening bij de onderwijsinspectie. Het gaat onder meer over een aanvulling van pedagogisch-didactische aandachtspunten, van wenken en van de samenhang met andere leerplannen, en over de vervollediging van de minimale materiële vereisten en de opname van de concordantietabel met de onderliggende minimumdoelen, specifieke minimumdoelen en doelen die leiden naar een beroepskwalificatie. In de loop van januari publiceren we de volledig afgewerkte versie van de leerplannen zoals ze eind januari ter goedkeuring zullen worden ingediend bij de onderwijsinspectie, op de leerplanpagina’s. Zolang hanteren we de benaming ‘ontwerpleerplannen’.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio