Wijzigingen in de zesde huursubsidieoproep

di 14 februari 2023

AGION heeft beslist om de uiterste indieningsdatum voor de zesde huursubsidieoproep te verschuiven van 28 april naar 15 september 2023. Dat is het gevolg van ons pleidooi voor besturen met een project van meer dan 1 000 m2 bruto gebouwoppervlakte.

Wanneer die besturen het project indienen in DBFM en het daar niet wordt weerhouden, zijn ze te laat voor de huursubsidie-oproep. Met het oog op het beperken van taaklast willen we vermijden dat besturen verplicht worden om hetzelfde project tegelijkertijd via twee kanalen in te dienen. Let op, de motivatienota voor een huursubsidieproject boven 1 000 m2 bruto blijft voor die projecten uiteraard noodzakelijk.

Het verschuiven van die datum houdt wel een risico in voor de huursubsidiepiste. In de voorgaande rondes werd de huursubsidienorm bepaald op basis van de financiële norm bij de opstart van de oproep. Bij een lange oproepperiode en een stijgende bouwkost kan dat de financiële haalbaarheid van een huursubsidiedossier in het gedrang brengen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bepleit en bekomen dat voor deze zesde huursubsidieoproep de huursubsidienorm zal afgestemd worden op de financiële norm op het einde van de oproep. In de praktijk betekent dat dat de norm van augustus 2023 bepalend zal zijn.

Op 4 mei organiseren we een informatiesessie over de zesde huursubsidieoproep. Schrijf je in.

Meer informatie over de huursubsidieoproep vind je op onze webpagina 'Huursubsidies'.

Wil je graag begeleiding en advies bij jouw huursubsidiedossier? De medewerkers van team infrastructuur kunnen je dossier begeleiden aan een tarief van 120 euro per uur (exclusief BTW).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio