Verplichte opleiding bij gebruik van producten met diisocyanaten

wo 23 augustus 2023

PU-producten zijn veelzijdig en innovatief en worden daarom voor een breed scala van toepassingen gebruikt in allerlei sectoren. Ook in de bouw- en houtindustrie vind je ze terug. De meest gekende toepassingen zijn PU-lijmen, -afdichtingsmiddelen, -schuimen, -coatings of isolatie. Net als bij elk chemisch product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Op 4 augustus 2020 hebben de EU-autoriteiten een Europese beperking op diisocyanaten gepubliceerd in het kader van de REACH-verordening (EU 1907/2006).  Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel en industrieel gebruik van producten met gehalte van ≥ 0,1% monomere diisocyanaten. Deze stoffen zijn aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings en dergelijke meer. De opleiding is vereist vanaf 24 augustus 2023.

Als er gewerkt wordt met diisocyanaten dienen de werknemers hiervoor een opleiding te volgen. Leerlingen in opleidingen in derde graad Ruwbouw, Afwerking bouw, Decoratie- en schilderwerken, Binnen- en buitenschrijnwerk, Binnenschrijnwerk- en interieur, Bouwtechnieken, Houttechnieken, specialisatiejaren, Buso-opleidingen en bij uitbreiding opleidingen in andere studiedomeinen tijdens duaal leren, stage, werkplekleren vallen ook onder deze maatregel.

Hoe kan je deze online opleiding volgen?
De online opleidingen zijn terug te vinden op www.safeusediisocyanates.eu  
Voor het werken met PU-producten dienen de leerlingen onderstaande opleiding te volgen:
Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur

De doorlooptijd van de online  opleiding bedraagt gemiddeld één uur. Hier vind je de link naar alle opleidingen 'veilig werken met diisocyanaten' in het Nederlands!

De opleiding wordt beëindigd met een eindtoets waarna een certificaat wordt afgeleverd. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Deelname aan de eindtoets is betalend. Je kunt een voucher voor gratis deelname opvragen bij jouw sectororganisatie Woodwize, Constructiv …

Meer informatie kun  je terugvinden op de infofiche van Constructiv. Raadpleeg ook de preventieadviseur van jouw school.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio