Verpleegkundige handelingen als bekwame helper en het geven van medicatie op school - nieuwe PRO.-pagina

ma 29 april 2024

Scholen worden soms geconfronteerd met dwingende vragen naar gezondheidszorg die uit noodzaak moeten worden opgenomen door leden van het schoolteam om kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning op maat te garanderen. Het is immers niet altijd mogelijk om de verstrekkingen van gezondheidszorg steeds uit te laten voeren door bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. Waar deze noodzaak tot nu toe werd ondervangen door het gebruik van kwaliteitskaders gebaseerd op het protocolakkoord van december 2017, wordt er nu wel een wettelijk kader aangereikt in de vorm van de verankering van de bekwame helper en de activiteiten van het dagelijks leven.

Naar aanleiding van dit nieuwe wettelijke kader maken we komaf met de oude kwaliteitskaders en bieden we een nieuwe PRO.-pagina aan. De nieuwe pagina bespreekt de belangrijkste juridische begrippen en principes die uit de nieuwe wetgeving rond de bekwame helper voortkomen en geeft ook enkele praktische adviezen over het omgaan met zieke leerlingen. Ontdek de nieuwe PRO.-pagina.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio