Wijzigingen mededelingen en formulieren verlofstelsels

di 15 maart 2022

  • ant

Op onze webpagina Verlofstelsels zijn de aanvraagformulieren voor een dienstonderbreking herwerkt. Sinds vorig schooljaar maken we een onderscheid tussen het aanvraagformulier voor een loopbaanonderbreking en het formulier voor andere dienstonderbrekingen. Vanaf nu is er ook een apart formulier voor de aanvraag van een verlof tijdelijk andere opdracht.

De mededeling De toekenning van verlofstelsels door het schoolbestuur vulden we aan met een toelichting over het nieuwe formulier voor verlof TAO (punt 5.4.4). In punt 4.7 vind je voortaan ook informatie over de problematiek van de VVP’s die lopen van 1 september tot 30 juni.

In de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en de mogelijkheden actualiseerden we lijn 24 op pagina 13 over de opname van een bijkomende opdracht in het onderwijs en de gevolgen voor de lopende AVP of VVP.

Uitzonderlijk is het tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 mogelijk om het zorgkrediet stop te zetten om het werk te hervatten zonder verlies van krediet, zelfs wanneer het zorgkrediet nog geen drie maanden loopt. Er wordt niet afgerond. Wanneer het personeelslid het niet-opgenomen deel op een later tijdstip opnieuw wilt opnemen, kan dit enkel voor hetzelfde volume. Er is geen beperking in de tijd voor de opname van het resterende deel. Zie punt 9 en punt 11, omzendbrief PERS/2016/01, “Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding”. Je vindt deze informatie ook in de hierboven genoemde mededeling (pagina 47, lijn 15).

In de mededeling VVP wegens ziekte, langdurige VVP medische redenen en deeltijdse werkhervatting van tijdelijke personeelsleden na ziekte (AAAZ) vind je voortaan ook meer informatie over wat er gebeurt als een personeelslid een nieuwe aanvraag indient voor een VVP/med terwijl het eerder al voor meer dan 24 maanden van dit stelsel genoot.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio