Verlof voor verminderde prestaties en pensioengevolgen

ma 11 december 2023

Er is nu definitief duidelijkheid over de pensioengevolgen van deze verlofstelsels. De omzendbrieven bevestigen de praktijk die door de Federale Pensioendienst sinds 1 september 2017 werd toegepast. Het verlof voor verminderde prestaties telt niet mee, noch voor de opening van het recht op een pensioen, noch voor de berekening.

Welke opnames VVP?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Vanaf 1 september 2017 tellen alle opnames van volledige en gedeeltelijke VVP en VVP 55+ niet mee voor het pensioen. Het gaat enkel over het vrijwillige verlof voor verminderde prestaties en dus niet over de gezondheidsgerelateerde VVP’s, zijnde VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen.
  • De verschillende verloven voor verminderde prestaties zoals die bestonden vóór 1 september 2017 tellen wel mee voor de opening van het recht op pensioen en voor de berekening ervan, uiteraard rekening houdend met de beperkingen van het loopbaankrediet voorzien in KB 442 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten.

Correcte gegevens op MyPension?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Aangezien de Federale Pensioendienst sinds 1 september 2017 het verlof voor verminderde prestaties nooit heeft beschouwd als zijnde aanneembaar voor het pensioen, zijn de gegevens wat dat betreft op MyPension correct.
  • Toekomstige VVP-opnames zijn uiteraard nog niet verwerkt in MyPension en kunnen een invloed hebben op het toekomstig vermelde pensioenbedrag en op de toekomstige vervroegde P-datum. Voor de opname van een deeltijds verlof voor verminderde prestaties is die impact op de opening er meestal niet, bij een voltijdse is die er altijd.

Voor zover wij weten is dit een definitieve regeling en zal de Minister van Pensioenen op vraag van de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming geen verder initiatief meer nemen om dit verlof VVP op te nemen in de lijst van de Wet van 6 januari 2014 (een verlof kan immers slechts in aanmerking genomen worden voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen op voorwaarde dat het wordt opgenomen/toegevoegd in de lijst van de bijlage bij de voornoemde wet).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio