Verkiezingen directiecommissie secundair onderwijs

wo 28 september 2022

Mieke Verhelst, directeur van het Technisch instituut Heilige Familie in Brugge, is onlangs terug aan de slag gegaan als lerares. Ze was lid van de directiecommissie secundair onderwijs. We willen haar uitdrukkelijk bedanken voor haar jarenlange engagement. Intussen konden directies zich kandidaat stellen. We zochten een directeur binnen het studiedomein Taal en cultuur, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Voeding en horeca, Kunst en Creatie of Sport in regio West-Vlaanderen. De kandidaatstelling liep af op 26 september. Sophie Van Hulle, coördinerend en algemeen directeur van Karel de Goede vzw, en Iris Cornette, directeur van Ter Groene Poorte, zijn beiden kandidaat om Mieke Verhelst op te volgen in de directiecommissie secundair onderwijs.

Als directeur secundair onderwijs in de regio West-Vlaanderen bepaal je mee welke kandidaat er in de directiecommissie secundair onderwijs zal zetelen. Met jouw engagement én jouw stem kun je het verschil maken. We rekenen op jou!

Samenstelling directiecommissie secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen.

Vanuit die twee principes wordt de directiecommissie secundair onderwijs als volgt samengesteld, waarbij elke scholengemeenschap maximaal 1 vertegenwoordiger kan hebben.
Elke regio heeft 5 vertegenwoordigers, waarvan:

 • 1 coördinerend directeur;
 • 1 directeur van een doorstroomschool;
 • 1 directeur van een campus- of domeinschool;
 • 1 directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
 • 1 directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport.
DIVO en LIEN hebben recht op 1 vertegenwoordiger. Meer informatie vind je op onze PRO.-website.

Hoe en wanneer stemmen?

sla link op in klembord

Kopieer

Wie heeft stemrecht?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
 • Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.

Hoe verlopen de verkiezingen?

sla link op in klembord

Kopieer

De stemprocedure verloopt online. We versturen op 17 oktober de e-mails met informatie over de stemprocedure. Die bezorgen we aan de stemgerechtigde directeurs van de secundaire scholen regio West-Vlaanderen. De e-mails bevatten:

 • een unieke code om te stemmen;
 • toelichting bij de stemprocedure;
 • de kieslijst met informatie over de twee kandidaten.
Elke stemgerechtigde directeur heeft 1 stem. De stemronde begint op 17 oktober en eindigt op 10 november.

Hoe gaat het verder?

sla link op in klembord

Kopieer

De raad van bestuur bekrachtigt de kandidatuur van de kandidaat die de meeste stemmen haalde, op de vergadering van 17 november. De nieuwe samenstelling publiceren we in de nieuwsbrief.

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio