Vergeet de statuten van je vzw niet tijdig aan te passen!

di 18 oktober 2022

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking. Dat nieuwe wetboek voerde een overgangsregeling waarin vzw’s die al bestonden op 1 mei 2019 hun statuten moeten aanpassen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek. Daarvoor heb je de tijd tot 31 december 2023. Maak nu al werk van een statutenwijziging om die tijdig te laten goedkeuren door je algemene vergadering. Wacht niet tot het laatste moment!

Om je statuten eenvoudig aan te passen aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen kun je gebruik maken van onze modelstatuten en bijhorende leidraad. Uiteraard kun je ook steeds aankloppen bij de dienst Bestuur & organisatie voor bijkomende ondersteuning.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio