Vergeet de statuten van je vzw niet aan te passen voor het einde van 2023

di 17 januari 2023

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking. Alle vzw’s die op dat ogenblik bestonden, zijn verplicht om hun statuten aan te passen aan de bepalingen van dat nieuwe wetboek. Daarvoor heb je de tijd tot 31 december 2023. Dat is al over minder dan één jaar! Maak tijdig werk van een statutenwijziging om die nog op tijd te laten goedkeuren door je algemene vergadering. Wacht niet tot het laatste moment!

Om je statuten eenvoudig aan te passen aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen kun je gebruik maken van onze modelstatuten en bijhorende leidraad. Uiteraard kun je ook steeds aankloppen bij de dienst Bestuur & organisatie voor bijkomende ondersteuning.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio