Samen verder aan de slag met het Gemeenschappelijk funderend leerplan

ma 22 januari 2024

Jongeren laten groeien als persoon is een belangrijk doel van het onderwijs. Om dat doel te bereiken werden voor alle leerlingen leerplandoelen beschreven in het Gemeenschappelijk funderend leerplan. Wij helpen scholen bij de verdere implementatie van dit leerplan. We organiseren in de verschillende regio’s een nascholingstraject voor directies, middenkader en/of leraren. Door het succes van deze nascholing in het eerste semester werden er nieuwe data vastgelegd voor het tweede semester (Individugerichte nascholing). Als school kun je aansluiten bij één van die initiatieven of je kunt ervoor kiezen een traject op maat van je school op te stellen in overleg met de pedagogisch begeleider (Teamgerichte nascholing).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio