Ventilatie, verluchting en CO2-meters

Ook in code geel, die ingaat vanaf maandag 7 maart, blijven we maximaal inzetten op ventilatie en verluchting op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet-en vergaderzaal en de lerarenkamer.

Waarom belangrijk?

sla link op in klembord

Wetenschappers gaan ervan uit dat COVID-19 zich ook verspreidt via aerosolen, hele fijne nevels van vaste of vloeibare deeltjes. Die vallen, in tegenstelling tot zwaardere druppels, niet neer binnen 1 à 1,5 meter, maar blijven in de lucht zweven.  Mensen die zich in dezelfde ruimte bevinden, lopen dan ook een risico op besmetting. Die nevels verdwijnen als je de ruimte voldoende verlucht of ventileert.

Ventilatie of verluchting?

sla link op in klembord

Ventilatie en verluchting zijn twee verschillende zaken:

 • Bij ventilatie gaat het over het voortdurend verversen van de binnenlucht. Het ventilatiesysteem verwijdert de vervuilde binnenlucht en vervangt ze door zuivere buitenlucht. Je kunt op een natuurlijke wijze ventileren door ramen en deuren op een kier te laten en ventilatieroosters open te laten. Daarnaast bestaan er ook mechanische ventilatiesystemen.
 • Bij verluchting gaat het over het kortstondig binnenlaten van verse lucht door ramen en deuren wijd open te zetten. Verluchting kan een aanvulling zijn op ventilatie.

De werkgroep ventilatie schoolgebouwen waar o.a. het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) deel van uitmaken, pleit voor een permanente ventilatie:

 • Als je lokalen uitgerust zijn met een mechanisch ventilatiesysteem of met ventilatieroosters kun je daar uiteraard gebruik van maken.
 • Is dat niet het geval, dan moet je manueel ventileren. Dat doe je door ramen en deuren op kiep- of kierstand te zetten om zo constant verse lucht aan te voeren. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de comfortvoorwaarden in het lokaal moet zo'n ventilatie mogelijk aangevuld worden met verluchting. Je verlucht dan door bijvoorbeeld na ieder lesuur en tijdens iedere pauze de ramen wijd open te zetten. 

Het zal niet altijd eenvoudig zijn om dat consequent toe te passen. En het zal ook niet altijd even comfortabel zijn, maar gezonde lucht is nu belangrijker:

 • Dikke truien en kleding in laagjes kunnen het temperatuurprobleem deels oplossen.
 • Geluidsoverlast door verkeer of ander straatlawaai is minder makkelijk te verhelpen. Als je daardoor de ramen niet permanent kunt open zetten, verlucht dan in ieder geval zodra het wel mogelijk is en neem met de leerlingen ook vaker een 'luchtpauze' buiten. Tijdens die pauze gaan de ramen dan wel wijd open.

Het Agentschap Zorg-en gezondheid bundelt heel wat interessante informatie in de tekst Maatregelen mbt ventileren en verluchten. Ook het rapport 'Opmaak digitale tool gezond binnenmilieu op school' van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid bevat heel wat interessant materiaal. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je tot slot enkele interessante tips om lokalen te verluchten en te ventileren.

Bekijk zeker ook de webinars van het departement onderwijs over ventilatie en verluchting.

Hoe weet je of een ruimte voldoende geventileerd of verlucht is? Hoe kun je de kwaliteit van de lucht meten? Een koolstofdioxide- of CO2-meter kan je daarbij helpen.

Risico-analyses

sla link op in klembord

Je vindt hier telkens het model van risico-analyse zelf én een webinar die uitlegt hoe je met het betreffende model werkt.

Risico-analyse basismodel

sla link op in klembord

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Risico-analyse mét gedeelte psycho-sociale

sla link op in klembord

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Risico-analyse met uitbreiding

sla link op in klembord

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

We verwijzen je graag ook naar onze andere modellen van risico-analyse en naar onze informatie over de basiseisen voor arbeidsplaatsen en meer bepaald de omgevingsfactoren.

Ventileren of verluchten tijdens de koudere wintermaanden?

sla link op in klembord

Richtlijnen voor verluchting tijdens de wintermaanden

sla link op in klembord

Hou het CO2 niveau in de klaslokalen in de gaten met behulp van een CO2 meter. In normale omstandigheden dient de CO2-concentratie in lokalen, volgens de Codex welzijn op het werk, onder de bovengrens van 900 ppm (parts per million) te blijven. Voor COVID-19 is dit ook een goede richtwaarde voor een volle klas (25 personen). Als de klas minder druk bezet is streef je best een lagere waarde na (vb. 600 ppm voor 10 personen).

Om dit CO2 -niveau te bereiken is het nodig om op regelmatige basis de lucht in een klaslokaal voldoende te verversen. Als men tegelijk zoveel mogelijk het comfort wil behouden, volgt men best deze strategie in klaslokalen zonder mechanisch ventilatiesysteem :

 • Open bij voorkeur roosters/ramen op kiepstand boven een verwarming. Dat vermindert de tocht en geeft minder klachten. Als het niet lukt om voldoende te verluchten kan je ook de andere ramen openen.
 • Zorg voor meerdere geschakelde openingen per ruimte, schoorsteeneffect creëren, ramen op kipstand. Het is niet nodig om volledige ramen open te zetten, omdat je dan meer gaat ventileren dan nodig is.
 • Zijn er raamroosters? Zet ze open en zet ook binnendeuren open.
 • Aanvullend kunnen een aantal kleine ingrepen op de verwarmingsinstallatie dit verder ondersteunen, bijvoorbeeld :
   • Roosters of ramen, zoveel mogelijk boven of in de buurt van warmteafgifte-elementen, (gedeeltelijk) open zetten.
   • De verwarming continu op laten staan tijdens de openingsuren van de school, als het kouder wordt( instelling pompen, voelers…bijstellen).
   • Eventueel de stooklijn van de ketel (laten) aanpassen, zodat warmteafgifte-elementen meer vermogen kunnen afgeven en het extra warmteverlies (meer) kunnen compenseren.
   • Bij vrieskou de nachtverlaging bijstellen of eventueel uitschakelen
   • Het energieverbruik moet daarbij dan ook als secundair beschouwd worden.
   • Om dit te bewerkstelligen contacteer je best de installateur

Aanvullende informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Richtlijnen voor ventilatiesystemen tijdens de wintermaanden

sla link op in klembord

Als er een ventilatiesysteem aanwezig is, is het belangrijk om dit optimaal te benutten. Let op :

 • Onderhoud van het ventilatiesysteem : filters, toevoerroosters, warmterecuperatie (in eerste instantie de afdichting en daarna de werking)
 • Instelling klok, kalender en werktijden ventilatiesysteem nazien en eventueel bijstellen.
 • Nagaan of de capaciteit (debiet) van het ventilatiesysteem (ventilatieroosters + regelkleppen + CO2-sensoren+ventilatoren) in elk lokaal maximaal wordt benut. Controleer indien de CO2-concentratie in lokalen onder de waarde van 900 ppm (parts per million) blijft door behulp van een CO2 meter.

Type C ventilatiesystemen: raamroosters en mechanische afvoer

sla link op in klembord

 • Laat de roosters openstaan
 • Reinig regelmatig de roosters

Type D ventilatiesysteem

sla link op in klembord

 • Schakel het systeem niet volledig uit. Anders werkt de ventilatie niet
 • Gebruik verse lucht en zet het recirculatiesysteem af
 • Laat het ventilatiesysteem langer werken: zet het vroeger aan en laat het langer doorwerken of laat het de hele dag aanstaan, ook al is het gebouw niet in gebruik
 • Personeelsleden en leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand van het ventilatierooster
 • Verlucht extra door voor en na het gebruik van het lokaal ramen en deuren te openen, zeker bij het betreden van een lokaal dat eerder in gebruik was

Luchtgroep met warmterecuperatie met warmtewiel.

sla link op in klembord

 • Verlucht extra door voor en na het gebruik van het lokaal ramen en deuren te openen, zeker bij het betreden van een lokaal dat eerder in gebruik was
 • Controleer eerst de goede werking van de luchtgroep en alle dichtingen, in het bijzonder de dichtingen van het warmtewiel. Bij een lek bestaat het risico dat afgezogen lucht, die besmette microdruppels kan bevatten, terug de lokalen ingeblazen wordt
 • Is het niet duidelijk hoe je de warmterecuperatie opnieuw kan inschakelen, contacteer dan de installateur
 • Neem het reinigen van het warmtewiel mee op in het onderhoudsprogramma. Contacteer hiervoor je installateur

Als het CO2 niveau de bovengrens van 900 ppm (parts per million) continue overschrijdt, moet de school volgens de praktijkrichtlijn bij de codex welzijn op het werk een actieplan voor betere luchtkwaliteit opmaken met concrete maatregelen, zoals meer spreiding van de leerlingen.
Uiteindelijk moeten we beducht zijn dat de huidige maatregelen omtrent verluchten en ventileren ons op korte termijn meer bewust maken voor duurzame investeringen omtrent een gezond binnenklimaat in onze scholen op lange termijn.
Uitgebreide informatie omtrent verluchten en ventileren scholenbouw vind je in de nieuwe publicatie “Bouw gezond. Scholenbouw” . Download ze via de website van Departement omgeving.
 

Uiteindelijk moeten we beducht zijn dat de huidige maatregelen omtrent verluchten en ventileren ons op korte termijn meer bewust maken voor duurzame investeringen omtrent een gezond binnenklimaat in onze scholen op lange termijn.
Uitgebreide informatie omtrent verluchten en ventileren scholenbouw vind je in de nieuwe publicatie “Bouw gezond. Scholenbouw” . Download ze via de website van Departement omgeving.

Luchtzuiveringssystemen

sla link op in klembord

Wanneer een CO2 niveau van 900 ppm niet haalbaar blijkt, kunnen luchtzuiveringstoestellen een aanvullende maatregel zijn om het risico op Covid-19 virustransmissie in het binnenmilieu te beperken. Luchtzuivering kan echter niet ingezet worden als vervanging van ventilatie, maar kan in ruimtes waar reeds geventileerd wordt het risico op lucht-gedragen virustransmissie verder beperken, naast maatregelen zoals social distancing, mondmaskergebruik enz..

Hoewel in theorie elke techniek die aerosolen of partikels uit de lucht verwijdert ook COVID-19 uit de lucht kan verwijderen, is volgens de huidige wetenschappelijke literatuur voorlopig enkel voor HEPA-luchtfiltratie en UV-licht gebaseerde methoden voldoende aangetoond dat ze doeltreffend kunnen zijn. Voor andere technieken is er slechts beperkt bewijs voor hun doeltreffendheid tegen verwijdering van COVID-19  of kunnen ongewenste stoffen gevormd worden die kunnen leiden tot gezondheidseffecten zoals ademhalings- en huidirritaties.

Vraag de leverancier steeds, ook voor methoden gebaseerd op HEPA-luchtfiltratie en UV-licht, naar onafhankelijke laboratorium- en veldvalidatie-rapporten waaruit de doeltreffendheid voor COVID-19  reductie blijkt en welke rekening houden met nevenproducten die eventueel uitgestoten kunnen worden door het toestel

Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten bij het gebruik van een luchtzuiveringstoestel: 

 • Plaats het toestel centraal in de ruimte, nabij de aanwezigen, maar vermijd dat lucht hierdoor van de ene op de andere persoon wordt geblazen.
 • Gebruik het toestel volgens de richtlijnen van de producent.
 • Zorg voor een goed onderhoud van het toestel.
 • Het volume lucht dat het toestel per uur zuivert moet aangepast zijn aan het volume van de ruimte, de activiteiten (in functie van de aerosolenproductie) die in de ruimte plaatsvinden, het aantal personen in de ruimte en de efficiëntie van de luchtzuivering.
 • Let op met luchtstromen veroorzaakt door het toestel waarbij lucht direct van de ene persoon naar de andere persoon wordt geblazen.

Meer diepgaande informatie hieromtrent vind je in het document van VITO op de website van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid

CO2-meter

sla link op in klembord

Een CO2-meter meet het CO2--gehalte in de lucht. Hoe beter de ruimte geventileerd of verlucht is, hoe lager het CO2-gehalte. De CO2-waarde is dan ook een goede indicator voor het risico op overdracht van COVID-19 via aerosolen. Zie voor meer informatie ook het advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Budgettten

sla link op in klembord

6 december 2021: de overheid stelt budgetten ter beschikking van de scholen om CO2-meters aan te kopen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de leerlingenaantallen die in aanmerking worden genomen op de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-2021.

Uit het BVR:
Per begonnen schijf van leerlingen of cursisten wordt voorzien in een bedrag van 125 euro voor de aankoop van CO2-meters.
Volgende schijven worden gehanteerd:

 • 1° wat betreft het gewoon basis- en secundair onderwijs: per 20 leerlingen
 • 2° wat betreft het buitengewoon basis- en secundair onderwijs: per 10 leerlingen
 • 3° wat betreft de internaten en tehuizen vermeld in de artikelen III.1, § 1, eerste lid, III.21 en III.35, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016: per 15 internen
 • 4° wat betreft de internaten buitengewoon onderwijs en de tehuizen vermeld in artikel III.20, hoofdstuk 4, afdeling 1, onderafdeling 2, en in artikel III.37, van dezelfde codificatie: per 7 internen
 • 5° wat betreft het volwassenenonderwijs: per 20 cursisten 6° wat betreft het deeltijds kunstonderwijs: per 20 leerlingen

Wat is C02?

sla link op in klembord

Mensen ademen zuurstof (O2) in en koolstofdioxide (CO2) uit. CO2 is een kleur- en geurloos gas. Door de stofwisseling in het lichaam produceren mensen ook lichaams- en geurstoffen, bio-effluenten genaamd. De productie van die bio-effluenten hangt nauw samen met de concentratie aan CO2 die de mens uitademt. Hoe hoger de concentratie aan CO2, hoe meer bio-effluenten. Dat verklaart de vaak muffe en vieze geur als je een druk bevolkt en slecht geventileerd lokaal binnenkomt.

Luchtkwaliteit

sla link op in klembord

Luchtkwaliteit is dus meer dan CO2 alleen, maar CO2 is wel een goede tracer voor het meten van luchtverontreiniging. Opgelet, dat geldt alleen voor ruimtes waar een rookverbod geldt en de vervuiling hoofdzakelijk te maken heeft met de aanwezigheid van mensen.

De kwaliteit van de binnenlucht hangt ook af van de CO2-concentratie buiten. Veel verkeer of industrie rond de school, een stads- of plattelandsomgeving of de mate van verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gassen zijn bijvoorbeeld factoren die de CO2-concentratie beïnvloeden. Een lege klas heeft na verloop van tijd een hoeveelheid CO2 die gelijk is aan de CO2-concentratie buiten. De CO2-concentratie in de klas neemt toe naargelang er meer leerlingen aanwezig zijn, het lokaal onvoldoende geventileerd of verlucht wordt en de leerlingen er langer verblijven.

Verluchten, ventileren en COVID-19

sla link op in klembord

De CO2-concentratie in een lokaal geeft aan of er extra verse lucht nodig is. Door te ventileren en te verluchten verlaag je niet alleen het CO2-gehalte en de aanwezigheid van bio-effluenten, maar verdwijnen ook de aerosolen die mogelijk COVID-19 en andere ziektekiemen bevatten.

Studies tonen aan dat de kwaliteit van de lucht in 70% van de klaslokalen onvoldoende is. De gemeten CO2-waarden liepen soms op tot 6 000 ppm (parts per million) ten opzichte van een richtwaarde van 900 ppm! Een goede luchtkwaliteit heeft nochtans een belangrijk effect op de leerprestaties. Zo toonde een Australische studie aan dat de leerprestaties voor wiskunde structureel zakten bij onvoldoende luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit leidt ook tot een verminderde concentratie, hoofdpijn en irritatie van de slijmvliezen.

Meer uitgebreide informatie vind je terug op de website van Onderwijs Vlaanderen: 'Coronomaatregelen: verlucht en ventileer voldoende'. 

Gebruik van een CO2-meter

sla link op in klembord

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in je gebouwen. Een CO2-meter kan je helpen om te waken over die luchtkwaliteit. Volgens het KB van 2 mei 2019 moet de CO2-concentratie minder dan 900 ppm bedragen. Die waarde wijst op voldoende luchtverversing en dus ook op een verminderd risico op besmetting met COVID-19 via aerosol. Voor veel bestaande gebouwen is een CO2-waarde van minder dan 900 ppm niet altijd haalbaar. Voor die gebouwen legt het KB een actieplan op voor de binnenluchtkwaliteit.

Studies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en van het VITO wijzen op een bovenwaarde van 1 200 ppm CO2 in de lucht. Vanaf die waarde is er echt onvoldoende luchtverversing.

Een CO2-meter is een hulpmiddel om de kwaliteit van de lucht in het oog te houden en in te grijpen wanneer nodig. Leraren spelen een belangrijke rol in het luchtverversingsverhaal. Hen sensibiliseren is dan ook een eerste opdracht. Ondersteun hen en geef hen concrete tips. Soms zal je ook externe hulp moeten inroepen. En wat met ventilatoren? Kun je die gebruiken voor extra luchtverversing? En wat zijn de gevolgen voor de duurzaamheid en de efficiëntie?

Sensibilisering

sla link op in klembord

Sensibiliseer je leraren door ze bewust te maken van het belang van de luchtkwaliteit. Geef ze een korte opleiding over het gebruik van de CO2-meter. Leer hen:

 • hoe het toestel werkt.
 • hoe ze de cijfers moeten interpreteren.
 • welke acties ze best ondernemen bij een te hoge waarde

Dat moet uiteindelijk leiden tot een beter binnenklimaat in de klas. Zorg dus voor voldoende draagvlak bij het personeel. Zij moeten immers in actie komen als de CO2-meter een signaal geeft.

Ondersteuning en concrete tips voor het gebruik van een CO2-meter

sla link op in klembord

 • Je kunt een CO2-meter wekelijks of maandelijks in een beurtrolsysteem van klas naar klas laten gaan. Eventueel kun je een leerling aanduiden om deze weektaak in de klas op te volgen.
 • Zorg voor een correcte aflezing. De meter dichtbij aflezen met een paar leerlingen doet de gemeten CO2-waarde al snel stijgen met een mogelijk foute conclusie tot gevolg. Bij een CO2-meter met logging is het niet nodig om de meter zelf regelmatig af te lezen.
 • Kies voor een tafelmodel dat je eenvoudig kunt plaatsen op een tafel of lage kast. Plaats de sensor niet naast een deur of raam en zorg dat de meter veilig staat (vb. tegen vallen).
 • Verplaats de CO2-meter niet tijdens de duur van eenzelfde meting, om correcte waarden te bekomen in hetzelfde lokaal (dag/week/maand). Plaats hem in hetzelfde lokaal altijd op dezelfde plaats om vergelijkbare waarden te meten.
 • De CO2-concentratie meten is nuttig, maar de data monitoren en bijhouden is nog veel nuttiger. Het is interessant om te zien hoe de gemeten CO2-concentratie in een lokaal evolueert in de loop van een schooldag. Wat leer je eruit? Door welke ingrepen bleef de waarde uiteindelijk binnen een aanvaardbare marge? Dat kan een houvast bieden om in andere lokalen ook gelijkaardige afspraken te maken: openen van ramen en deuren voor ventilatie en verluchting.

Ventilatoren

sla link op in klembord

Let op bij het gebruik van ventilatoren. Een ventilator gebruiken zonder verluchting heeft geen zin. Een ventilator zorgt dan enkel voor een verkoelend gevoel, niet voor meer verluchting. Foutief gebruik leidt tot de creatie van luchtstromen waarmee de infectiedruppels nog meer verspreid worden in de ruimte.

Correct gebruik zorgt voor verse lucht in de ruimte. Neem daarom volgende maatregelen:

 • Zorg altijd voor voldoende verluchting.
 • Plaats de ventilator met de achterkant naar het raam als je verse lucht in het lokaal wil krijgen. Plaats de ventilator met de voorkant naar het raam als je vuile lucht uit het raam wil zuigen.
 • Plaats de ventilator zodat er geen lucht van de ene op de andere persoon kan geblazen worden.
 • Houd 1,5 m afstand van het toestel.
 • Richt de ventilator nooit rechtstreeks op het gezicht van een leerling of personeel.

CO2-meters: types en minimale specificaties

sla link op in klembord

Je hebt CO2-meters mét datalogging en CO2-meters zonder datalogging. Wat is het verschil tussen beide types? En aan welke specificaties moet een CO2-meter minimaal voldoen?

Zonder of mét datalogging

sla link op in klembord

Zonder datalogging

sla link op in klembord

Een CO2-meter zonder datalogging werkt zeer eenvoudig. Hij toont de CO2-concentratie in een ppm-waarde op het display in verhouding tot de twee grenswaarden: 900 en 1500 ppm.

 • CO2 -concentratie ≤ 900 ppm: goede ventilatie/verluchting
 • CO2 -concentratie > 900 ppm en < 1 500ppm: dalende luchtkwaliteit
 • CO2 -concentratie ≥ 1 500 ppm: onvoldoende ventilatie/verluchting

Mét datalogging

sla link op in klembord

Een CO2-meter mét datalogging doet aan data-registratie. Het is een handige tool voor de preventie-adviseur:

 • Je kunt de informatie niet alleen meten, maar ook registreren over een langere periode. Zo kun je de evolutie van de CO2-waarde visualiseren in een lokaal gedurende de dag. Je leert welke ingrepen (ramen openen of sluiten, leerlingen in of uit de klas …) effect hebben op de CO2-waarde.
 • Via een applicatie op je computer, tablet of GSM kun je data doorsturen en opslaan. Je ziet via de data-historiek de exacte CO2-concentratie over een aantal meetpunten over een langere tijd. Je kunt de grafieken analyseren en patronen herkennen in het gebruik van de ruimte. Zeker naar eventuele toekomstige oplossingen (verluchting - ventilatie) is dit een handig gegeven.
 • Je kunt een CO2-meter met datalogging eventueel ook verbinden met een ventilatiesysteem, zoals in een vraaggestuurd systeem. Zie modellen SenseAir “tSENSE” en SenseAir eSENSE FAI3.
 • Je hoeft niet al je leraren de applicatie te laten gebruiken. De directeur, de preventieadviseur, de STEM leraar of enkele andere personen zouden ze kunnen gebruiken.

Het prijsverschil tussen een CO2-meter mét en zonder de mogelijkheid om data te loggen is beperkt.

Minimale specificaties

sla link op in klembord

Waar kun je best op letten bij de aankoop van een CO2-meter? Aan welke specificaties moet een meter minimaal voldoen?

 • een zelfkalibrerende sensor (NDIR-type): voor betrouwbare en stabiele meetresultaten
 • een visuele en auditieve - te dempen - indicatie van de veilige en alarmerende drempel
  • CO2 -concentratie ≤ 900 ppm: goede luchtkwaliteit
  • CO2 -concentratie > 900 ppm en < 1500ppm: luchtkwaliteit daalt
  • CO2 -concentratie ≥ 1 500 ppm: onvoldoende luchtkwaliteit

Noot: Bij sommige meters liggen de waarden 100 à 200 ppm hoger/lager.

 • instelbare grenswaarden: de meters komen met vooraf ingestelde grenswaarden. Als die te veel afwijken van de grenswaarden 900 ppm en 1 500 ppm, is het belangrijk dat je ze zelf kan aanpassen of instellen.
 • gebruiksvriendelijkheid - weinig knoppen
 • datalogging: die optie is niet noodzakelijk, maar is wel handig voor de preventie-adviseur

Selectie CO2-meters

sla link op in klembord

Wij maakten voor jullie een selectie van CO2-meters die aan de noden van scholen voldoen. De resultaten van de marktverkenning vind je terug in een overzichtelijke tabel.  Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Meer gedetailleerde informatie én de technische fiche voor ieder type meter vind je op de DOKO-website.

Meer informatie

sla link op in klembord

Ben je op zoek naar nog meer informatie over ventileren, verluchten en CO2-meters? Dan verwijzen we je graag naar de volgende sites: 

Gesubsidieerd investeren in een ventilatiesysteem

sla link op in klembord

Ventileren en verluchten is een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar we weten dat een goed binnenklimaat ook voordelen heeft op tal van andere vlakken. Investeren in ventilatie is daarom altijd een goede keuze.

We horen van sommige scholen dat ze hun investeringsplannen in een ventilatiesysteem opbergen, omdat ze botsen op de beperkingen van de AGION-procedures. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil daarvoor in overleg met AGION een oplossing zoeken. Heb je zo’n probleem? Bezorg ons dan per mail meer informatie over je project: inhoud, kostprijs, waarom het misschien niet haalbaar is binnen het huidige afsprakenkader … Je bezorgt je bericht aan een van de collega’s die instaan voor de ondersteuning van infrastructuurprojecten: Ann CautreelsKatrien De Veuster en Christa Van den Bossche.

Contact

Kristine De Saeger
stafmedewerker
02 507 06 02
Filip Vlaminck
stafmedewerker
02 507 07 13
0497 49 72 87
×
Kijkt als...
Niveau
Regio