Fysieke bijeenkomsten

ma 14 februari 2022

Door de overstap naar code oranje in de coronabarometer vervalt het verbod op fysieke afspraken.

We organiseren bijeenkomsten nog altijd maximaal digitaal. Maar als de eigenheid van de deelnemers, de inhoud van het overleg of de doelstelling van de bijeenkomst een fysiek overleg noodzakelijk maakt, dan kan dat. We hebben het volste vertrouwen in het beleidsvoerend vermogen van onze scholen en besturen om die afweging correct te maken. Zo’n bijeenkomsten kunnen vergaderingen zijn met volwassenen van binnen of buiten de school, ouderraden, overleg met leerlingen …

Oudercontacten kunnen opnieuw fysiek plaatsvinden op voorwaarde dat de nodige veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. We denken dan aan mondmaskers, afstand houden, handhygiëne, ventilatie en verluchting....  Ook fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren zijn opnieuw mogelijk.

Buiten de schooluren en schoolperiodes zijn activiteiten (schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden …) mogelijk volgens de regels die gelden in de maatschappij.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio