Corona: code geel vanaf maandag 7 maart

di 8 maart 2022

Op 4 maart besliste het Overlegcomité dat de brede samenleving klaar was om over te schakelen naar een minder strenge code van de coronabarometer. De dag nadien, op 5 maart, besliste het sociaal overleg om de versoepeling ook in te voeren voor de scholen, academies, centra en internaten. En dat vanaf 7 maart, de eerste schooldag na de krokusvakantie. Maar wat betekent code geel nu concreet?

In een extra nieuwsbericht van Schooldirect op 5 maart vind je een eerste overzicht van de zaken die veranderen en van de zaken die ongewijzigd blijven. In de coronabarometers van de verschillende onderwijsniveaus, vind je alles uitgebreid terug. Wij zetten de belangrijkste gevolgen op een rijtje.

Wat verandert er?

sla link op in klembord

Kopieer

Mondmaskers

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen noch personeelsleden moeten vanaf maandag 7 maart een mondmasker dragen op school. Bij gezamenlijke verplaatsingen met de bus, blijft een mondmasker wel aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval.

Op het openbaar vervoer (trein, tram, bus) geldt voorlopig nog wel de mondmaskerplicht voor + 12-jarigen.

Klasgroepen en afstand houden

sla link op in klembord

Kopieer

In code geel hoef je klasgroepen niet meer gescheiden te houden. Leerlingen moeten ook geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.

Code geel veronderstelt nog wel altijd dat men zoveel mogelijk afstand probeert te houden. Het gaat dan niet meer over de social distancing van 1,5 meter, maar over het vermijden van intensieve fysieke contacten. Alleen kleuters hoeven zich in contacten met andere kleuters of met hun juf of meester niet aan die aanbeveling te houden. Het is alvast niet de bedoeling om op dat punt binnen onderwijs strenger te zijn dan in de rest van de samenleving.

Activiteiten op school

sla link op in klembord

Kopieer

Activiteiten met personeelsleden en derden hoeven niet langer meer digitaal. Vanaf 7 maart mag je opnieuw fysiek vergaderen met het personeel, de schoolraad en de ouderraad en mag je opnieuw pedagogische studiedagen en bijscholingen fysiek organiseren. Ook oudercontacten mogen opnieuw fysiek.

Activiteiten buiten de schooluren

sla link op in klembord

Kopieer

Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, infoavonden en opendeurdagen kun je opnieuw organiseren volgens de regels die gelden in de brede samenleving.

Extra-murosactiviteiten

sla link op in klembord

Kopieer

Eén- en meerdaagste extra-murosactiviteiten waren al opnieuw toegelaten voor de krokusvakantie en blijven ook toegelaten na de krokusvakantie. Bij de organisatie ervan volg je de regels die gelden in de samenleving. Hou bij buitenlandse verplaatsingen zeker ook rekening met de reisregels. Vanaf 11 maart vervalt de algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.

Wat verandert er niet?

sla link op in klembord

Kopieer

Test-en quarantainemaatregelen

sla link op in klembord

Kopieer

De test- en quarantainemaatregelen blijven voorlopig ongewijzigd.

Ventilatie en verluchting

sla link op in klembord

Kopieer

Het blijft belangrijk om maximaal in te zetten op ventilatie en verluchting gebaseerd op CO2-metingen.

Lokale risicoanalyse

sla link op in klembord

Kopieer

Ondanks de versoepelingen, kan de lokale preventieadviseur toch adviseren om tijdelijk, voor bepaalde lokalen of activiteiten extra maatregelen te nemen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio