Ingebruikname extra tijdelijke locatie of vestigingsplaats

Om alles georganiseerd te krijgen met voldoende gescheiden klasgroepen, heb je als school soms nood aan bijkomende ruimte. Sommige scholen kunnen schuiven met bepaalde lokalen of gebruik maken van lokalen van een andere school op dezelfde campus. Andere scholen kunnen dat niet en willen tijdelijk gebruik maken van een andere extra locatie. Die extra tijdelijke locatie geldt dan als een extra tijdelijke vestigingsplaats.  Denk eraan dat je dat niet 'zo maar' kunt. Als je dat doet, moet je met een aantal zaken rekening houden. We sommen ze voor jou op.

Melding aan de overheid

sla link op in klembord

Als je tijdelijk een andere vestigingsplaats wil innemen, moet je dat melden aan de overheid. Meer informatie daarover vind je in de omzendbrief BaO/97/10. De melding doe je ten laatste op het tijdstip van ingebruikname aan de hand van bijlage 1 bij de omzendbrief. 

Risicoanalyse

sla link op in klembord

Als je een extra locatie in gebruik neemt, moet je ook voor die plaats een risicoanalyse uitvoeren. Kijk bijvoorbeeld zeker na of de keuringen in orde zijn en of de brandveiligheid conform is. Denk ook eens na over een evacuatiescenario. Je mag dat scenario heel eenvoudig houden, maar je bent wel verplicht om het te hebben. 

Verzekeringen

sla link op in klembord

Vergeet ook niet om de tijdelijke extra locatie voldoende te verzekeren: zowel de brandverzekering als de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten voldoende dekking bieden. Voor de verzekeringscontracten in de raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO is er alvast een regeling uitgewerkt. 

Geen melding aan DPCC

sla link op in klembord

Het in gebruik nemen van een tijdelijke vestigingsplaats is DPCC-materie. Omdat het hier - tot nader order  - om een tijdelijk gegeven gaat, voor leerlingen die in principe al in de school ingeschreven zijn, heeft de ingebruikname in principe geen weerslag op andere scholen. Wij hebben dan ook geoordeeld dat we de scholen voorlopig niet moeten belasten met onze interne planningsprocedure.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio