Veertigdagentijd 2024: bezinningskaarten

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de veertigdagentijd en twee bij Pasen. Het beeld van de kaart voor de veertigdagentijd met tekst van Kathleen Boedt stemt overeen met het affichebeeld.

Bezinningskaarten Veertigdagentijd

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeven is niet
het kwaad als vuil
willen wegwassen,
sporen uitwissen
en vergeten.
Vergeven is
de ruimte krijgen
om boosheid en pijn uit te spreken
in het besef dat vuile ramen
het zicht vertroebelen
en belemmeren dat licht binnen valt.
Vergeven is
vertrouwen geven
om te herbeginnen
of verder te gaan
en geloven dat een mens
veranderen kan.
Vasten:
veel en ver in de tijd geven
toekomst maken.
 
Beeld: UM - tekst Kathleen Boedt

Kijk eens naar buiten:
de bomen worden gesnoeid
om straks nieuwe loten te doen ontspringen
die goede vruchten zullen dragen.

Kijk eens naar binnen:
het huis wordt schoongemaakt
om met de frisse geur van de lente
het huis nieuw leven te geven.

Kijk eens BINNEN jezelf:
misschien is het tijd om vergeving te schenken
of vergeving te vragen
waardoor vriendschappen worden hersteld.

Kijk ook eens naar God
en spreek Hem niet enkel aan als je in nood bent
maar vertrouw Hem jouw dromen toe
waardoor jouw geloof in Hem
weer zichtbaar wordt.


Beeld: UM - tekst Antoon Vandeputte

Bezinningskaarten Pasen

sla link op in klembord

Kopieer

Wat verkild
vervroren
verhard
versteend
en doods was,
 
ontdooien
verwarmen
bezielen 
en vernieuwen.
 
Opstaan en uitbreken
verrijzenis
 
Pasen
geeft ruimte 
aan een nieuwe lente 
aan nieuw leven.
 
Beeld UM - tekst Kathleen Boedt

Wat voelt het zalig aan
als vergeven nieuwe kracht geeft
en je de andere weer nabij kan zijn.

 
Wat voelt het zalig aan
als versoberen je ruimte geeft
om te delen met ANDEREN.

 
Wat voelt het zalig aan
als verbroederen mensen bijeenbrengt
EN HET ANDERS ZIJN geen rol meer speelt.

 
Zou dat zalig gevoel
hetzelfde geweest zijn
die paasmorgen
toen de steen was weggerold
en het graf leeg bleek te zijn,
toen 2 mannen in het wit zeiden:
Hij gaat jullie voor.

Zou men toen voor het eerst gezegd hebben:
zalig Pasen?


Beeld UM - tekst Antoon Vandeputte

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

De bezinningskaarten zijn te bestellen bij:
Uitgeverij Muurkranten, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge
Tel. 050 31 26 01, info@muurkranten.be, www.muurkranten.be

Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + verzendingskosten (€ 5,50).
Bezinningskaarten bestellen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio