Veertigdagentijd 2024: affiche 'Ruimte om te vergeven'

Door vergeving krijg je weer inkijk, je krijgt weer ruimte om naar buiten te kijken, je zicht wordt klaarder.

Affiche

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeven, de spons erover en het is in orde? Neen.
Je kijk op de wereld is vertroebeld geraakt door dingen waar je schuld aan hebt of had.
Je kijkt als het ware door een vuil vensterraam.
Om dat weer helder te krijgen
is er werk aan de winkel.
Want alleen zo krijg je weer klaarheid  in jezelf
en zicht op de ander.
Vaak zijn daden niet zomaar uit te wissen
en is vergeving niet evident.
Je hebt altijd de volgende ingrediënten nodig:
Toon oprecht berouw
en probeer herhaling  te voorkomen.
Vergeet niet wat gebeurd is.
Aanvaard je straf
om tot authentieke vergeving te komen.
Maak het terug goed
en probeer de schade te herstellen.
Werk mee aan een veranderde context
waar wat fout was niet meer kan gebeuren.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Elke abonnee van Leeftocht krijgt de affiche in twee formaten (A3 en A2) toegezonden in de eerste week van februari 2024.
In beide formaten kun je affiches (bij)bestellen via de webshop.

Info: leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio