VDAB logistieke opleidingen

do 29 februari 2024

Overgang van 10 naar 5 dagen voor leeratelier Goederenbehandeling

sla link op in klembord

Kopieer

Om meer scholen de kans te bieden om gebruik te maken van het leeratelier Goederenbehandeling van VDAB schakelen we over van een maximale duur van 10 dagen naar 5 dagen per leerling. Dit initiatief, gebaseerd op een solidariteitsprincipe, willen we uniform over heel Vlaanderen aanbieden.

Huidige regeling (10 dagen per leerling)

sla link op in klembord

Kopieer

VDAB biedt beroepsgerichte en technische scholen de mogelijkheid om praktijklessen te geven in hun competentiecentra, gedurende maximaal 10 dagen per leerling (op voorwaarde dat de capaciteit dit toelaat).

 • Gratis beschikbaarstelling van de infrastructuur.
 • Het infrastructuuraanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren.
 • Opleiding wordt verzorgd door de eigen leraren.
 • Leraren krijgen een gratis wegwijssessie over de campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen.

In de VDAB-leerateliers voor goederenbehandeling (heftruck) gelden volgende bijkomende voorwaarden:

 • De betrokken leraren volgen éénmalig een 10-daagse gratis train-the-trainer bij VDAB.
 • Er is een door VDAB vastgelegd oefenpakket inclusief rijrichtlijnen. Jaarlijks minimaal één volledige schaduw-/oefendag om het vastgelegd oefenpakket met bijbehorende rijrichtlijnen in te oefenen.

Specifiek voor leeratelier Goederenbehandeling

sla link op in klembord

Kopieer

In samenspraak met departement Onderwijs en Vorming, VDAB, de Regionale Technologische Centra (RTC’s), en de pedagogische begeleiding van de verschillende netten wordt het aantal dagen voor de basisopleiding heftruck vanaf het schooljaar 2024-2025 beperkt tot maximaal 5 dagen per leerling.

Deze aanpassing is ingegeven door:

 • de groeiende vraag binnen de logistieke opleidingen als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs;
 • de aanpassing van leerplannen en een uitbreiding van de doelgroep.

Zoals voorheen mogen maximaal 6 leerlingen tegelijk gebruikmaken van dit leeratelier.

Per groep van 6 leerlingen moet een aanvraag ingediend worden.

Voor zowel de leraren als de leerlingen is een gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts verplicht.

Motivatie voor verandering

sla link op in klembord

Kopieer

Uit feedback van scholen die al gebruikmaken van het 5-dagen principe blijkt dat de basisopleiding heftruck niet noodzakelijk 10 dagen per leerling vereist. Verwachting is dat door de basisopleiding heftruck aan te passen naar 5 dagen, er meer aanvragen positief beantwoord kunnen worden, waardoor meer scholen bereikt kunnen worden.

Dat resulteert in een groter aantal leerlingen bij wie de vaardigheden versterkt kunnen worden en die zo beter voorbereid worden op hun stage- of arbeidsmarktplaats. Ter illustratie: het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de derde graad bso arbeidsmarktfinaliteit Logistiek bedraagt ruim het dubbele van het gemiddeld aantal leerlingen in Logistiek als zevende leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt bso.

In totaal blijft binnen de VDAB competentiecentra dezelfde capaciteit beschikbaar voor onderwijs. Momenteel staat het leeratelier in haast alle competentiecentra al onder druk en met de verwachte grotere instroom van leerlingen moet actie ondernomen worden. Het is dan ook aangewezen dat de uren tijdens dewelke de VDAB-infrastructuur opengesteld wordt voor onderwijs zo efficiënt mogelijk worden ingevuld door de scholen. Er kan in elk competentiecentrum opgeleid worden tussen 8.00u en 15.30u.

De kwaliteit van de opleiding binnen de 5 opleidingsdagen zal samen met SFTL opgevolgd worden onder meer via monitoring van het behalen van het sectoraal attest. Ook de ervaringen van de leraren in de logistieke opleidingen en de ervaring van de instructeurs van VDAB tijdens de train-the-trainers sessies zullen worden meegenomen.

Implementatie

sla link op in klembord

Kopieer

 • De nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2024-2025.
 • Aanvragen voor infrastructuur in leeratelier Goederenbehandeling kunnen ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 oktober.

Aanvragen ingediend van 15 mei tot en met 15 juni krijgen prioriteit.

Aanvragen van 16 juni tot en met 15 oktober worden nog ingepland indien mogelijk.

 • Na 15 oktober worden geen aanvragen meer geaccepteerd.

Doelgroep voor leeratelier Goederenbehandeling

sla link op in klembord

Kopieer

Voltijds secundair onderwijs:

 • Logistiek (7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt – bso / t.e.m. schooljaar 2024-2025)
 • Logistiek (3de graad arbeidsmarktfinaliteit - bso)
 • Logistiek duaal* (3de graad arbeidsmarktfinaliteit - bso)
 • Bestuurder interne transportmiddelen duaal* (2de graad arbeidsmarktfinaliteit – bso)

* De duale opleidingen kunnen aangeboden worden in een school voor voltijds secundair onderwijs, in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) of in een centrum voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (Syntra vzw).
Ongeacht de aanbieder wordt duaal leren beschouwd als voltijds secundair onderwijs.

BuSO:

 • Bestuurder interne transportmiddelen duaal

Leren en werken:

 • DBSO Bestuurder heftruck (uitdoofscenario)
 • DBSO Bestuurder reachtruck (uitdoofscenario)
 • DBSO magazijnmedewerker (uitdoofscenario)

Leertijd

 • Magazijnmedewerker (uitdoofscenario)

Aanmelding en provinciale inschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie, maar inschrijvingen verlopen altijd via het RTC van de provincie waarin het VDAB-Competentiecentrum gelegen is.

Informatie met betrekking tot toestellen

sla link op in klembord

Kopieer

Een leeratelier bestaat uit maximaal 6 interne transportmiddelen. Beschikbare toesteltypes zijn heftruck, stapelaar (maximaal 2) en elektrische pallettruck (maximaal 2).

Het toesteltype reachtruck is enkel beschikbaar voor de studierichting 'DBSO Bestuurder reachtruck' of voor individuele leerlingen van de andere studierichtingen die in functie van werkplekleren, stage of tewerkstelling reachtruck nodig hebben (een schriftelijke verklaring is hiervoor nodig). 

Voor een bijkomend toestel kunnen door VDAB extra dagen ingepland worden maar dit is per toestel te bekijken. Een bijkomend toestel kan best bij de inschrijving door de school meteen al aangevraagd worden.

Andere leerateliers

sla link op in klembord

Kopieer

Voor alle andere leerateliers van het VDAB-aanbod geldt nog steeds de 10-dagenregel per leerling.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio