Aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad

di 17 mei 2022

  • ant

Met het oog op de komende deliberaties pasten we APR 3 aan. De belangrijkste wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe regelgeving over organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe regels rond overzitten, dit heeft gevolgen voor de delibererende klassenraden van dit schooljaar. Verder zijn er enkele aanpassingen over de samenstelling en werking van de delibererende klassenraden.

Net zoals de voorbije schooljaren onderscheiden we twee APR’s nr. 3:

De structuur en rubrieken zijn voor beide teksten gelijk.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio