Solidariteitsrekening voor scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

wo 24 november 2021

  • ant

Je school wordt steeds vaker geconfronteerd met kinderen, jongeren uit kwetsbare gezinnen waarvan ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen, deelname aan de schooluitstappen te financieren ... Dit ondanks de vele inspanningen voor een kostenbeheersend beleid.

De opbouw van een Solidariteitsrekening voor Scholen op basis van ingezamelde giften kan je school helpen om deze kinderen of jongeren financieel tegemoet te komen en om het schooljaar met gelijke kansen te doorlopen. Je kunt deze middelen dus niet gebruiken voor de algemene werkingskosten, renovaties van gebouwen, aankoop van speeltuigen of collectief lesmateriaal.

Als je initiatief door de Koning Boudewijnstichting (KBS) wordt erkend, zorgt de KBS voor de fiscale aspecten. Giften vanaf 40 euro die gestort worden op een solidariteitsrekening van een school bij de KBS, geven de schenker recht op een belastingvermindering.

De Solidariteitsrekening is één van de drie mogelijkheden voor fondsenwerving via de KBS. Op de webpagina Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting vind je hierover meer. Ook de andere mogelijkheden hebben we voor je samengevat.

Wil je dit ook kaderen in een kostenbeheersend beleid van je school? Raadpleeg dan onze webpagina Armoedebeleid, de bouwsteen Kwetsbaarheid en armoede uit het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs of contacteer je pedagogisch begeleider.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio