Ondersteuning in omgaan met controverse rond de regenboogvlag

wo 25 mei 2022

  • ant

De voorbije week verscheen er dagelijks in de pers een verslag, een analyse of een opinie over de regenboogvlag. Het incident op het Xaveriuscollege staat niet alleen. In verschillende scholen in Vlaanderen was er bij leerlingen weerstand tegen het hijsen van de vlag. Eén incident haalde echter de pers waarbij één groep van jongeren hier in het vizier werd genomen.

De gebeurtenissen illustreren dat omgaan met verschil geen vanzelfsprekendheid is. De regenboogvlag staat symbool voor de rechten en de erkenning van iedereen die niet hetero is. Maar dat teken van steun en sympathie wordt door sommige leerlingen (die er anders over denken) ervaren als een statement tegen hén en tegen hun opvattingen. Hoe kan je dit soort conflicten voorkomen? Hoe pak je die het best aan? Hoe kan je leerlingen voorbereiden en welke afspraken kan je maken?

In een katholieke dialoogschool willen we ieder die er thuis is, creatief en kritisch leren omgaan met wat eigen is en met wat anders is. In een katholieke dialoogschool deinzen we er niet voor terug om het gesprek over identiteit aan te gaan, integendeel. Alle leerlingen willen zich veilig en erkend voelen op school en hebben het recht op een gelijkwaardige behandeling.

In de hoofdstukken diversiteit en verbindend schoolklimaat van het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs vind je handvatten om dat te realiseren. Je kunt ook rekenen op ons vormings- en begeleidingsaanbod.

Om na te gaan in welke mate leerlingen zich ten volle aanvaard voelen op hun school en ervaren dat ze leren omgaan met verschil kan je met je school het burgerschapskompas afnemen. We ondersteunen je om op basis van de data uit deze bevraging gericht aan de slag te gaan.

Voor het basisonderwijs bieden we vanuit leerplanimplementatie ondersteuning met de projectwerking “inspirerend burgerschap” en de begeleiding rond onder andere persoonsgebonden ontwikkeling. Kijk zeker ook eens naar de nascholingen “Beter leren door (goed) samen leren” en “Zin in leven ontdekken dankzij Zill”.

Aarzel zeker niet om met ons in gesprek te gaan wanneer je vragen heb over polarisatie en controverse. Je kunt terecht bij je schoolnabije begeleider, op onze website of je kunt rechtstreeks contact opnemen met ons aanspreekpunt polarisering en radicalisering.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio