Hoe is 't nu met jou?

wo 12 januari 2022

  • ant

In tegenstelling tot wat we allemaal hoopten tijdens de zomermaanden heeft corona nog altijd een enorme impact op je schoolorganisatie, je schoolteam, de relatie met ouders en leerlingen en je eigen functioneren. De toenemende individualisering, de scherpe toon op sociale media, de betogingen … maken het blijvend inzetten op dialoog en verbinding niet gemakkelijk. “Hoe is het? Alles goed?“ is dus allerminst een pro-forma vraag aan het begin van het tweede trimester. Het is in deze tijden een essentiële vraag om bij stil te staan.

De voorbije twee of drie weken hebben niet voor een toverformule gezorgd die alle stress, polarisatie, angst … wegnam uit jouw school en klassen. Wel in tegendeel. Voor sommigen zullen deze weken wat rust hebben gebracht, maar voor anderen werden kerst- en nieuwjaarfeestjes gekleurd door felle discussies: al dan niet kinderen laten vaccineren? Al dan niet een boosterprik? Wat met de vaccinatieplicht? Wat met de mondmaskers vanaf 6 jaar? … Allemaal discussies die niet stoppen aan de schoolpoort.

In het midden van die polemiek wil jij kwaliteitsvol onderwijs blijven geven aan alle leerlingen. Dit kan alleen als we de vraag naar éénieders welzijn ernstig nemen en hier ook de nodige aandacht aan geven. Stilstaan bij hoe het met de directeur, de collega’s en de leerlingen gaat, beluisteren wat ze voelen en denken, hun stress ernstig nemen, zijn essentiële voorwaarden om daarna te kunnen inzetten op leren en ontwikkelen, leven en samenleven.

Om je in dit proces te ondersteunen, hebben we onze pagina Psychosociaal welzijn in coronatijden geüpdatet en online gezet.

Hebben je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met je schoolbegeleider of contacteer de Dienst Lerenden. We helpen je graag verder.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio