Gewijzigde toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar B

wo 11 mei 2022

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het nieuwe besluit over de organisatie van het secundair onderwijs, werden de geplande wijzigingen deze week via omzendbrief meegedeeld.

  Dat betekent dat vanaf 1 september 2022 een leerling die het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald opnieuw als regelmatige leerling tot het 1ste leerjaar B kan worden toegelaten op volgende gezamenlijke voorwaarden:

  • een gunstige beslissing van de klassenraad van het 1ste leerjaar B;
  • een gunstig advies van het CLB;
  • akkoord van de ouders.

  Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs wordt gebaseerd op de onderwijsloopbaan van de leerling in het basisonderwijs. Leerlingen die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen hebben behaald, verdienen het getuigschrift. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind. Het gaat dus noch om een verenging tot enkele leergebieden (ontwikkelvelden of -thema’s), noch om een afvinken van alle leerplandoelen.

  ‘In voldoende mate’ heeft een kwantitatief aspect (namelijk voldoende leerplandoelen) en een kwalitatief aspect (namelijk deze leerplandoelen in voldoende mate beheersen (= beheersingsniveau)). Dat moet altijd individueel per leerling bekeken worden, rekening houdend met de persoonlijkheid van de leerling (groeipotentieel, zelfstandigheid …) en de context: het gaat om deze leerling in deze school.

  Leerlingen van het lager onderwijs die de eindtermgerelateerde leerplandoelen niet in voldoende mate hebben bereikt, ontvangen geen getuigschrift basisonderwijs. Zij starten in het 1ste leerjaar B van het secundair onderwijs zonder bijkomende toelatingsvoorwaarden.

  Elke leerling die geen getuigschrift basisonderwijs krijgt bij het verlaten van het lager onderwijs ontvangt: 

  • een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt;
  • bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan;
  • een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.

  Meer informatie over het getuigschrift basisonderwijs verschijnt binnenkort op Leerlingen evalueren in het basisonderwijs.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
   Regio