Update model arbeidsreglement voor contractueel personeel (MVD)

wo 7 februari 2024

Het model neemt o.a. de nieuwe regeling in de privésector rond arbeidsongeschiktheid tijdens een vakantieperiode op en last een herziene bijlage 6 (over de procedures bij psychosociale belasting) in. Deze beide wijzigingen kun je doorvoeren zonder de formele wijzigingsprocedure te volgen. Wanneer je van de gelegenheid gebruikmaakt om het arbeidsreglement ook op andere punten te herzien en aan te passen, volg je wel de formele procedure tot wijziging van het arbeidsreglement via de ondernemingsraad, het LOC of je personeelsleden indien je geen overlegorganen hebt.

Je vindt het nieuwe model van arbeidsreglement voor contractueel arbeiders- en bediendenpersoneel terug op deze pagina.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio