Op 1 september 2023 gaat het nieuwe leersteundecreet in voege. De 15 ondersteuningsnetwerken die Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag telt, worden omgevormd naar maximaal 22 leersteuncentra binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast kunnen ook specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 worden opgericht. Dit alles moet worden voorbereid voor het protocol dat de Vlaamse Regering zal afsluiten met Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 1 februari 2023.

Hoe pakken we dit aan? Welke keuzes maken we op bestuurlijk vlak? Wat zijn de gevolgen voor de scholen, de ondersteuners en de coördinatoren? Momenteel lopen de onderhandelingen over het ontwerpdecreet leersteun nog. Graag willen we je al informeren over de stand van zaken en de stappen die moeten gezet worden.

Hieronder vind je de opnames van de info-avonden en ook de presentatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio