Analyseren van de impact van digitale systemen op de maatschappij: aanpak en voorbeelden

di 28 november 2023

In het GFL staat onder de rubriek Mediawijs en digitaal vaardig een nieuw leerplandoel: De leerlingen analyseren de impact van digitale systemen op de maatschappij vanuit principes van computationeel denken.” Je hebt je misschien al vragen gesteld over hoe je juist aan de slag moet gaan met de leerplandoel. Over welke digitale systemen kan het gaan, welke impact kan er zijn …

Om tegemoet te komen aan deze vragen organiseren we een nascholing. Hierin duiden we eerst de principes van computationeel denken en concretiseren we nadien de aanpak van dit leerplandoel aan de hand van voorbeelden van digitale systemen uit de leefwereld van de leerlingen. Samen maken we een aantal oefeningen die duidelijk maken op welke manier je hier met je leerlingen aan de slag kunt. Je krijgt een kader aangereikt over de verschillende terreinen waarop de digitale systemen een impact kunnen hebben.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio