Analyseren van de impact van digitale systemen op de maatschappij: aanpak en voorbeelden

wo 25 oktober 2023

In het gemeenschappelijk funderend leerplan staat onder de rubriek "Mediawijs en digitaal vaardig" een nieuw leerplandoel, namelijk: “De leerlingen analyseren de impact van digitale systemen op de maatschappij vanuit principes van computationeel denken”. Hoe kun je aan de slag met het leerplandoel? Over welke digitale systemen kan het gaan? Welke impact kan er zijn? …

Over die vragen organiseren we een nascholing. Daarin duiden we eerst de principes van computationeel denken. Daarna concretiseren we de aanpak van dit leerplandoel aan de hand van voorbeelden van digitale systemen uit de leefwereld van de leerlingen. Samen maken we een aantal oefeningen. Ze verduidelijken hoe je met de leerlingen ermee aan de slag kunt. Je krijgt een kader aangereikt over de verschillende terreinen waarop de digitale systemen een impact kunnen hebben.

Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op deze pagina.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio