Tips bij LPD 7: De leerlingen vertalen een opgegeven content vanuit een homepagina naar een sitemap.
 • Tips bij LPD 7: De leerlingen vertalen een opgegeven content vanuit een homepagina naar een sitemap.

Leerlingen moeten vatten dat een inhoud of element (knop, afbeelding, tekst) op een webpagina (bv. hoofdpagina) deel uitmaakt van een groter geheel van een website. En dat dit element ook kan linken naar een ander deel (of webpagina) van de website. Ze kunnen dit idee vervolgens toepassen door navigatie-menu's te maken, zelf een meervoud aan webpagina's te maken die onderling verbonden zijn, enzovoort.

 • Websites bestaan uit pagina’s zoals bij een boek of magazine.
 • Elke webpagina is een apart bestand.
 • Een sitemap is in feite de inhoudstafel van je website en moet je eerst goed over nadenken vooraleer je start.
  • Welke info willen we aanreiken?
  • Maximum 7 items per niveau.
  • Kies korte duidelijke begrippen voor de items.

Mogelijke opdrachten bij dit leerplandoel

 • Opdracht 1: van een gegeven website met enkel hoofditems een sitemap maken.
 • Opdracht 2: van een gegeven website met hoofd en subitems een sitemap maken.
 • Opdracht 3: leerlingen kiezen een website met een eenvoudige sitemap.
  • Maak de sitemap van deze website.
  • Bespreek hoe de items (navigatie) grafisch worden voorgesteld.
   • Verticale navigatie;
   • Horizontale navigatie;
   • Kleur, uitlijning, ruimte …;
   • Typografie

 • Opdracht 4: content aanleveren van een klant, leerlingen maken een sitemap
  • Welke info op welke pagina?
  • Hoe gaan we de pagina’s benoemen?
 • Opdracht 5: Je wil je op een website aanmelden.
  • Hoe gebeurt dit meestal? Noteer de verschillende stappen.
  • Maak een verslag met per stap een screenshot per webpagina van een website waar je je moet aanmelden.
  • Bespreek hoe de stappen (webpagina’s) grafisch worden voorgesteld.
 • Opdracht 6: Je wil een kahoot-quiz maken.
  • Noteer de verschillende stappen.
  • Maak een verslag met per stap een screenshot per webpagina.
  • Bespreek hoe de stappen (webpagina’s) grafisch worden voorgesteld.
 • Opdracht 7: ontwerpen van een startpagina voor:
  • opdracht 4
  • opdracht 5

Met dank aan Nele Verhasselt, Don Bosco Halle

×
Kijkt als...
Niveau
Regio