Tijdspad leerplannen en implementatie via leerpaden

di 7 maart 2023

Leerplancommissies zijn volop aan de slag met de voorbereiding van nieuwe leerplannen van de derde graad. Het tijdspad waarover we eerder al communiceerden, blijft gelden.

  • Tegen de paasvakantie mag je de nieuwe leerplannen van de algemene vorming voor de derde graad D-, D/A- en A-finaliteit verwachten, evenals de leerplannen voor de specifieke vorming van de A-finaliteit. Samen met de nieuwe leerplannen van de algemene vorming voorzien we voor de A-finaliteit ook een aantal organisatiemodellen op basis waarvan scholen een keuze kunnen maken voor een meer of minder geïntegreerde benadering.
  • Onmiddellijk na de paasvakantie voorzien we voor al die leerplannen een leerpad met een basissessie die je informeert over alle essentiële elementen van het nieuwe leerplan. Daarna voorzien we één of meer verdiepende sessies over een specifiek aspect van het nieuwe leerplan. Binnenkort verneem je daarover meer.
  • Begin mei verspreiden we de nieuwe leerplannen voor de specifieke vorming voor de derde graad D- en D/A-finaliteit. Ook voor die leerplannen mag je rekenen op een leerpad met een basissessie en verdiepende sessies.
  • In de loop van de maand juni mag je de aangepaste leerplannen voor de tweede graad verwachten in de vorm van een ‘schrappingsleerplan’ waarin we letterlijk aangeven wat niet meer aan bod hoeft te komen in de tweede graad en waaraan je bijkomend aandacht moet besteden.
Voor alle vragen kun je terecht bij je vakbegeleider

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio