Tijd om het onderwijslandschap grondig te heroverwegen

wo 29 november 2023

Scholen moeten met zo veel mogelijk pedagogisch comfort aan onderwijskwaliteit voor elke leerling kunnen (blijven) werken. Het nijpende lerarentekort, het gebrek aan moderne schoolgebouwen en de versnippering van de schaarse onderwijsmiddelen maken deze opdracht steeds moeilijker. Het systeem kraakt. Scholen en schoolbesturen doen hun best in het systeem waarin ze zich bevinden. Het is tijd om aan het systeem zelf te sleutelen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil het gesprek starten over een grondige heroverweging van het onderwijslandschap, en dat zowel binnen het eigen netwerk als met de andere onderwijspartners. Een nieuw systeem moet toelaten dat leraren beter omkaderd worden, middelen optimaler ingezet worden, scholen sneller toegang hebben tot goede gebouwen, en elke leerling in de eigen regio kwaliteitsvol onderwijs kan genieten, in de richting naar keuze.

Lees hier hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat wil aanpakken en welke maatregelen we daarvoor nodig achten. We hopen dat de volgende Vlaamse regering dit gesprek met het hele onderwijsveld opstart.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio