Themadag fysieke en seksuele integriteit in internaten

do 23 maart 2023

Deze themadag wordt georganiseerd in het kader van de projectsubsidie die de overheid voorziet voor de professionalisering van de internaten rondom ‘fysieke en seksuele integriteit’. De samenlevingscontext van een internaat biedt dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit. Van internaten wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelen en implementeren op het vlak van fysieke en seksuele integriteit. Deze themadag vormt de noodzakelijk te volgen introductiedag om nadien de verdere ondersteuning te krijgen bij de implementatie van het thema. Deze themadag wordt begin volgend schooljaar herhaald.

Tijdens deze themadag:

  • Verwerf je basiskennis omtrent de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • Leer je inschatten wanneer (seksueel) gedrag grensoverschrijdend is aan de hand van een aantal criteria
  • Krijg je inzicht hoe gepast pedagogisch te reageren en het gesprek aan te gaan bij incidenten
  • Krijg je inzicht in het belang van verschillende niveaus van beleid: preventiebeleid, reactiebeleid en kwaliteitsbeleid

We richten ons tot beheerders, bij voorkeur vergezeld van een opvoeder die samen met de leidinggevende dit thema binnenbrengt en opneemt binnen het team.

De themadag vindt plaats bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel op donderdag 27 april 2023 (9.30 – 16 uur).

Inschrijven kan tot en met 24 april 2023.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio