The big five

In Het Klokhuis van VBS Het Appelmanneke in Hoepertingen waren de kleuters geïnteresseerd in de vijf machtigste zoogdieren van Afrika. Zo leerden ze meer over de leeuw, de olifant, de buffel, het luipaard en de neushoorn.

Het Klokhuis

sla link op in klembord

Kopieer

Het Klokhuis is een klas waar een aantal kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas samen aan het werk gaan. Er wordt sterk ontwikkelingsgericht gewerkt met de steeds wisselende groep kleuters. en dit vanuit hun talenten. De te bereiken doelstellingen kunnen zowel op persoonsgebonden als op cultuurgebonden vlak liggen.

  Enkele voorbeelden :  

  • De doelstelling ligt op het aanwakkeren/versterken van de ondernemingszin.  
  • We zetten Socio-emotionele ontwikkeling in de focus zodat we gericht kunnen werken aan de relationele vaardigheden daar waar er hulp nodig is.  
  • Er wordt gewerkt rond media en/of techniek.  
  • We zetten sterk in op taal of wiskundig denken.  
  • Er zal rekening gehouden worden met interesses van bepaalde groepjes kinderen.  
  • Vanuit observaties door zorgjuf of klastitularis kunnen eveneens groepjes gevormd worden.  
  • …. 

  De vijf machtigste zoogdieren

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De leerlingen maakten onder andere een speeltafel. Ze stelden zich de volgende vragen: Waar leven de dieren? Wat eten ze? Wat hebben ze nodig in hun leefomgeving?

  Ze leerden dat de sommige dieren een camouflage print hebben. Dit zorgt ervoor dat ze minder opvallend en zo dus beter kunnen jagen.

  Via verschillende (informatieve) prentenboeken leerden ze meer over de uiterlijke kenmerken, gedragingen,… van de dieren in Zuid-Afrika.

  Zill-doelen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  • SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
  • IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren
  • OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen, onderzoeken, benoemen en ordenen
  • OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke (lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving te functioneren en te overleven
  • MEge3 Mediacontent verwerken
  • MUge3 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren: drama (samenspel - rol)

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio