Technisch ICT-beleid

De technische ICT-coördinator vervult een belangrijke taak in de school. Hieronder vind je een mogelijke invulling van zijn functie voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Het takenpakket van de technische ICT-coördinator wordt steeds uitgebreider.

Hij/zij staat in voor het onderhoud van de steeds uitdijende ICT-infrastructuur. Dat omvat het installeren, configureren, herstellen en vervangen van alle hardware, gaande van pc’s, tablets, laptops, switches, acces points tot IP-camera’s, IP-telefoons en digitale borden of touchscreens. Hiervoor moet hij/zij ook steeds op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen.

Met zijn/haar kennis ondersteunt hij/zij ook de directie bij het opstellen, opvolgen en bijsturen van een ICT-beleidsplan.

Ook het ondersteunen van de directie en de administratieve medewerkers bij het gebruik van de typische administratieve software behoort vaak tot zijn/haar takenpakket.

Daarnaast beheert hij/zij vaak de elektronische leeromgeving en de schoolwebsite. Verschillende platformen moeten met elkaar verbonden worden en het aanmelden moet gebruiksvriendelijk gemaakt worden.

Bij dit alles moet de veiligheid en de privacy van de gebruikers voorop staan.

Met onze nascholingen proberen we de ICT-coördinator te ondersteunen bij deze zware opdracht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio