Nieuwsoverzicht

Subsidie ‘oog voor lekkers’ en hoe omgaan met de ‘aanvaarde factuur’

do 3 juni 2021

  • ant

Met de campagne 'Oog voor lekkers' kun je als school kinderen stimuleren tot gezonder eetgedrag. Je kunt met subsidie op een vaste dag per week een portie fruit, groenten of melk verdelen onder je leerlingen. Vlaanderen betaalt die subsidie met Europees geld. Europa controleert of schoolbesturen de wetgeving overheidsopdrachten (WOO) volgen om de leverancier voor hun fruit, groenten en/of melk aan te stellen. De totale uitgave per bestuur over één jaar voor die aankoop blijft meestal lager dan 30 000 euro (zonder btw). Die schoolbesturen kunnen dan binnen de wetgeving overheidsopdrachten de opdracht plaatsen via een 'aanvaarde factuur'.

In Wallonië werd niet zo lang geleden door Europa een controle uitgevoerd op de correcte toepassing van de WOO voor dit programma. Die controle heeft ertoe geleid dat een groot aantal scholen de subsidie moesten terugbetalen. Dat moeten we bij onze scholen vermijden.

De procedure 'aanvaarde factuur' vergt dus ook een voldoende gedocumenteerde marktraadpleging. We raden besturen ook aan een gemotiveerde gunningsbeslissing op te stellen met betrekking tot de gunning. 

Zo’n 'gemotiveerde gunningsbeslissing' is strikt genomen niet verplicht bij zo’n procedure. Het aanvaarden van de factuur volstaat als bewijs dat de markt gesloten is. Maar het bestuur moet wel kunnen aantonen dat de basisbeginselen gerespecteerd zijn om de mededinging te laten spelen: gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit.

Op de website van de Vlaamse Overheid wordt erop gewezen dat er een bewijs van raadpleging van meerdere ondernemers moet worden geleverd. Dit moet je op voldoende wijze documenteren. Je moet nochtans geen offertes laten indienen. Een eenvoudige raadpleging volstaat. Als er maar één ondernemer kan worden geraadpleegd, dan wordt daar best een motivatie voor uitgeschreven.

Het bewijs van de raadpleging/motivatie bewaar je in het administratief dossier dat je 10 jaar moet bijhouden. Het opvragen van een offerte of het nemen van printscreens van webpagina’s met de prijzen kan voldoende zijn. In geval van een controle moet dit kunnen worden voorgelegd.

En hoewel een ‘gemotiveerde gunningsbeslissing’ strikt genomen niet nodig is, kan het wel handig zijn om de beslissing op die manier te formaliseren in een document.

Dat zal niet alleen van belang zijn voor 'Oog voor lekkers' maar bijvoorbeeld ook voor de besturen die hun Digisprong-aankopen via aanvaarde factuur willen (en kunnen) organiseren. Het is ten andere op aangeven van Europa dat bij Digisprong de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog eens expliciet werd opgenomen als subsidievoorwaarde.

We drukken je daarom op het hart om de richtlijnen voor de aanvaarde factuur die op onze PRO.-website staan strikt toe te passen. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio