Stand van zaken nieuwe minimumdoelen basisonderwijs

di 20 februari 2024

Op de inforonde van 6 februari gaven we toelichting bij het ontwikkelproces van de nieuwe minimumdoelen basisonderwijs. Net daarna kreeg de algemene ontwikkelcommissie de tussentijdse feedback van de valideringscommissie. De commissie gaat met deze feedback aan de slag en zal opnieuw in consensus zoeken naar optimaliseren of aanpassen maar ook verduidelijken van bestaande keuzes waar nodig. De feedback omvat onder andere suggesties rond het heroverwegen van een aantal handelingswerkwoorden in de doelen, optimaliseren van afbakeningen om tot eenduidigere interpretetatie van een doel te komen en vormelijk afstemmen met het secundair onderwijs.

De algemene ontwikkelcommissie zal nog duidelijker maken dat de doelenset in zijn geheel moet gelezen worden en doelen slechts op één plaats te vinden zijn. Wij hanteren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen datzelfde principe al vele jaren in Zin in leren! Zin in leven!, voor onze gebruikers is dat dan verworven.

De valideringscommissie benoemt echter ook een discussiepunt: voor sleutelcompetentie 2 (Nederlands) in het kleuteronderwijs gaf de algemene ontwikkelcommissie een onderbouwde argumentatie om alle doelen te formuleren als na te streven ontwikkelingsdoelen op basis van een onderbouwde argumentatie. De valideringscommissie oordeelt dat deze zienswijze niet overeenkomt met de verwachtingen van de Vlaamse overheid: de doelen woordenschat en luisteren voor kleuters moeten geformuleerd worden als na te streven eindtermen. We gaan hierover in gesprek met de overheid.

De algemene ontwikkelcommissie drijft de volgende weken haar werkzaamheden op met de deadline van 15 maart in het achterhoofd. Dan wil de valideringscommissie een tweede keer feedback geven op de sets minimumdoelen.

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

Op onze themapagina vind je meer informatie over de vernieuwing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio