Stand van zaken afhandeling dading met Cloudwise Belgium

do 10 maart 2022

Wil je de schadevergoedingen bekomen zoals vastgelegd in de dading met Cloudwise? Betaal dan de facturen van de goedgekeurde deelleveringen.

Wij horen dat de meeste scholen intussen een afrekening van de overeengekomen schadevergoedingen hebben ontvangen van Cloudwise en dat zij na controle (en eventuele correctie door Cloudwise) inmiddels hun openstaande facturen hebben betaald. Een aantal scholen heeft zijn openstaande facturen voor geleverde boeken nog niet betaald.

We vestigen graag nog eens de aandacht op de inhoud van de overeenkomst van dading die DOKO is overeengekomen met Cloudwise Belgium op 23 december 2021. Scholen die afwijken van die bepalingen zetten zichzelf buiten de dading en kunnen niet genieten van de schadevergoedingen waartoe Cloudwise Belgium zich in dezelfde dading heeft verbonden.

Zijn er problemen met een levering die op de uiterste betaaldatum nog niet werden opgelost? Dan heb je als school of schoolbestuur uiteraard het recht om de waarde van het niet correct geleverde gedeelte in te houden tot rechtzetting van de fout of tot een akkoord is bereikt. Dit is ook zo opgenomen in de tekst van de dading die DOKO heeft afgesloten met Cloudwise. Meld dan wel meteen aan Cloudwise (met info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen in cc) waarom er geen volledige betaling gebeurt.

De dading voorziet dat scholen zich ertoe verbinden om de facturen van de goedgekeurde deelleveringen te betalen mits het afhouden van de verschuldigde vertragingsboetes en eenmalige forfaitaire schadevergoeding (zo van toepassing) op de openstaande factuur of facturen. De dading voorziet niet de mogelijkheid om pas te betalen bij levering "van de laatste boekjes”.

Cloudwise meldt ons dat er al meer dan 400 creditnota’s als tegemoetkoming voor de gemaakte kopiekosten zijn verstuurd naar de scholen. Alleen de laatst binnengekomen declaraties van kopiekosten zijn nog niet helemaal verwerkt (nog ongeveer 150) en worden uiterlijk in de komende week verzonden.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio