Modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2022-2023

di 29 maart 2022

 • ant

Naar jaarlijkse gewoonte updaten we de verschillende modellen van school- en centrumreglement. Dit schooljaar werken we in twee bewegingen.

De reglementen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, HBO5-verpleegkunde en het volwassenenonderwijs publiceren we zo snel als mogelijk na de paasvakantie.

Voor het schooljaar 2022-2023 vind je de aangepaste modellen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs terug op de website. Je vindt voor elk van deze reglementen het volgende terug op onze website:

 • een overzicht van de wijzigingen;
 • een handleiding of toelichting en mededeling bij de modellen;
 • het model van schoolreglement.

De documenten voor het secundair onderwijs zullen op de website beschikbaar zijn vanaf 1 april 2022.

Gelet op de verdere uitrol van duaal leren in het secundair onderwijs, werken we zowel voor het gewoon als het buitengewoon secundair onderwijs een apart model van schoolreglement uit voor leerlingen binnen duaal leren. Omwille van de specificiteit van duaal leren, adviseren we scholen en centra die duale structuuronderdelen aanbieden om te werken met twee afzonderlijke reglementen:

 • in de voltijdse scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs:
  • één reglement voor leerlingen die een duaal structuuronderdeel (of een aanloopstructuuronderdeel) volgen;
  • één reglement voor leerlingen die een niet-duaal structuuronderdeel volgen.

 • in de centra voor leren en werken:
  • één reglement voor leerlingen die een duaal structuuronderdeel (of een aanloopstructuuronderdeel) volgen;
  • één reglement voor leerlingen in het stelsel van leren en werken.

We nemen deze modellen en de bijhorende toelichting op in de bijlagen bij de mededeling “Het schoolreglement in het gewoon secundair onderwijs (duaal en niet-duaal)” en de mededeling “Het schoolreglement in het buitengewoon secundair onderwijs (duaal en niet-duaal)”.

Deze aanpassingen zijn onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2022. Je zult merken dat we voor de modellen van schoolreglement voor het secundair onderwijs rekening houden met ontwerpregelgeving over de organisatie van het secundair onderwijs (bv. gewijzigde regels inzake overzitten, afschaffing verplichting geïntegreerde proef en kwalificatieproef, vrijstellingen voor cognitief sterk functionerende leerlingen). Deze regelgeving is momenteel nog niet definitief maar zou ingaan vanaf 1 september 2022. Van zodra de regelgeving definitief goedgekeurd is, zullen we je hierover verder informeren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio