School maken in een bootcamp evaluatie

wo 27 september 2023

De formule van een bootcamp bestaat steeds uit een stevige dosis wetenschappelijke inzichten rond het gekozen thema en een duiding van de verwachtingen vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit. Daarnaast voorzien we werktijd om het thema en de inzichten meteen te vertalen naar een eigen beleid of visie. We geven ook per thema tools mee om de effecten van dit veranderproces kwaliteitsvol op te volgen.

Elke bootcamp kan afzonderlijk worden gevolgd, je hoeft niet in te tekenen voor alle bootcamps maar enkel voor die die aansluiten bij de noden van de eigen school.

Bootcamp evalueren en rapporteren

sla link op in klembord

Kopieer

Bootcamp effectieve feedback

sla link op in klembord

Kopieer

Bootcamp breed evalueren in klassenraden

sla link op in klembord

Kopieer

Opvolging na het bootcamp?

sla link op in klembord

Kopieer

We voorzien een terugkomdag met de focus op ‘Duurzaam implementeren en professionaliseren van teams van leerkrachten’. Daar willen we over de bootcamps heen deelnemers samenbrengen om te delen en te leren uit wetenschappelijk onderzoek hoe we het vernieuwde evaluatiebeleid, vernieuwde beleid op rapporteren, feedback of breed evalueren succesvol kunnen laten landen met effect tot op de klasvloer.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio