Samenwerking CLB

Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). De school neemt daartoe het initiatief. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt aanpakken. Je vindt hier ook informatie over de rol- en taakverdeling tussen de verschillende actoren die de werking van de leerlingenbegeleiding op school optimaliseren.

Samenwerking CLB

Professionalisering

Contact

Jan Coppieters
pedagogisch begeleider
02 507 07 87
Conny Vermandere
stafmedewerker
02 507 06 86
×
Kijkt als...
Niveau
Regio