Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). De school neemt daartoe het initiatief. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt aanpakken. Je vindt hier ook informatie over de rol- en taakverdeling tussen de verschillende actoren die de werking van de leerlingenbegeleiding op school optimaliseren.

Downloads

106KB
Leidraad samenwerkingsafspraken (MLER_136_B01)27KB
Samenwerkingsafspraken school-CLB - voorbeelden bao (MLER_136_B02)111KB
Samenwerkingsafspraken school-CLB - voorbeelden so (MLER_136_B03)110KB
Samenwerkingsafspraken school-CLB - voorbeelden bubao (MLER_136_B04)113KB
Samenwerkingsafspraken school-CLB - voorbeelden buso (MLER_136_B05)108KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio