Samen school maken met een hart voor inclusie en diversiteit!

Vrije basisscholen Oogappel en Zonnebloem, gelegen in Lo en in Pollinkhove, streven ernaar de ontwikkeling van de leerlingen positief te stimuleren. Ontdek hoe het burgerschapskompas van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hierbij de leidraad vormt om kinderen te laten uitgroeien tot de beste versie van zichzelf in de wereld van morgen.
Uit Fors editie juni 2023

In de vrije basisscholen Oogappel en Zonnebloem mogen en kunnen kinderen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf in de wereld van morgen. Volgens directeur Lynn Muylle is de schoolvisie bepalende stof in de formatie van de leerlingen. 
Maar hoe percipiëren de leerlingen onze katholieke dialoogschool, en hoe scoren ze op bepaalde burgerschapsvormende attitudes? Om op deze zachte data zicht te krijgen ging de directeur met haar beide schoolteams de samenwerking aan met het burgerschapskompas van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als meetinstrument.

Aan de slag met het burgerschapskompas

sla link op in klembord

Kopieer

Het burgerschapskompas vertrekt vanuit een vragenlijst waarbij de bevinding van de leerling centraal staat. De bevraging werd voor de eerste keer afgenomen in het tweede trimester van het vorig schooljaar bij alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. De online bevraging was heel gebruiksvriendelijk en laagdrempelig voor de leerlingen. “Het feedbackrapport (bestaande uit een analyse van de leerlingkenmerken, de leerlingattitudes en het schoolklimaat) bood ons als schoolteam de kans te reflecteren over onze eigen interne kwaliteit. Onze eerste rapportage bracht ons dan ook enkele verhelderende inzichten bij en daagde ons als schoolteam uit tot reflectie en verscherping van onze visie,” aldus directeur Lynn.

Leerlingenkenmerken

sla link op in klembord

Kopieer

Als eerste kwamen directeur Lynn en haar leraren bij de leerlingenkenmerken al snel te weten dat er bij de kinderen thuis weinig boeken aanwezig waren. Lynn daarover: “Nochtans zijn lezen en voorlezen belangrijke elementen in de taalontwikkeling en is een rijke taal een belangrijke prioriteit op onze school. We zorgen er dus voor dat we leerlingen op school voldoende (soorten) boeken aanbieden. Zo proberen we om hen met meer taal in contact te brengen. Ook zetten de juffen dit schooljaar actief in op de verhoging van de leesmotivatie van de kinderen. We geloven immers als schoolteam in de kracht van taal als hefboom tot gelijke kansen.”

Een tweede inzicht is dat de openheid van de leerlingen rond andere talen, culturen en religies, maar ook naar anderen eerder laag is. Een mogelijke reden stelt de directeur als volgt: “In onze West-Vlaamse school komen leerlingen weinig in contact met de superdiversiteit die in veel regio’s in Vlaanderen de realiteit is.”

“We vinden het evenwel belangrijk om onze leerlingen te vormen tot tolerante en goed geïnformeerde burgers, die met een open blik naar de samenleving in al haar diversiteit kijken. We beslisten daarom om extra in te zetten op interlevensbeschouwelijke competenties tijdens de lessen rooms-katholieke godsdienst. Zo werd er tijdens de stadsklas Brussel van de derde graad extra aandacht gevestigd op de multiculturaliteit en de daarbij horende attitudes,” knikt directeur Lynn.

Er worden voorts in beide basisscholen extra sociale interactiemomenten geboden door de warme samen- werking met mensen met een verstandelijke beperking. Zo komen medewerkers van de Lovie (een non-profit organisatie voor mensen met een beperking) in Lo bij goed weer iedere maand samen met de leerlingen de tuin onderhouden. En ook in de derde kleuterklas in VBS Zonnebloem komt er een kleuterassistent met een beperking. Op deze wijze bieden beide afdelingen extra kansen om in diverse sociale interacties te treden. “Leerlingen met een hart voor inclusie en diversiteit, daar willen we als school zeker extra voor inzetten. Zo bouwen we aan een netwerk dat samen sterk maakt!” maakt de directeur zich sterk.

Inspraak

sla link op in klembord

Kopieer

Ook kwam men in VBS Zonnebloem en VBS Oogappel door het feedbackrapport tot het besef dat de inspraak van leerlingen in de school onvoldoende was; hoewel hun stem fel wordt gewaardeerd én nodig is. “We maakten van deze resultaten gebruik om in het nieuwe schooljaar een leerlingenraad op te richten. De leerlingenraad wordt om de twee maanden ingeroosterd en wordt begeleid door de directeur en een leraar. Topics zoals de middagmaaltijden, het balgebruik op de speelplaats, maar ook acties tot verbindend schoolklimaat worden hier voorgesteld of aangekaart. Voor zover mogelijk probeert de school tegemoet te komen aan de vooropgestelde noden en/of ideeën,” weet Lynn.

Het burgerschapskompas was voor beide basisscholen geen eind-, maar eerder een beginpunt. Het legde blinde vlekken bloot waarmee de directeur en haar teamleden in de vorm van prioriteiten actief aan de slag zijn gegaan.

“Daarnaast gaf het ons de bevestiging dat we over zeer sterke kwaliteiten beschikken. We hebben aandacht voor ons warm schoolklimaat, een stimulerend lerarenteam, een grote verbondenheid ten opzichte van leerling-leraar-ouder, wat maakt dat we als school blijven inzetten om samen met de leerlingen school te maken,” besluit directeur Lynn.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio