Samen op vakoverstijgende en projectmatige wijze leerplandoelen realiseren in de derde graad A-finaliteit/bso

ma 18 december 2023

Vakoverstijgend en op projectmatige wijze leerplandoelen realiseren (JobXL) in 5 Onthaal, organisatie en sales / 5 Logistiek / 6 Kantoor / 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer

Het Imelda-instituut is sinds twee jaar in een gloednieuw schoolgebouw getrokken in Sint-Jans Molenbeek, vlak achter Tour&Taxis. In het gebouw is uitdrukkelijk gekozen om het profiel van de studierichtingen gestalte te geven. De school richt de basisoptie Economie en organisatie en de 2de graad Organisatie en Logistiek in. De leerlingen van zowel de basisoptie als van de 2de graad Organisatie en logistiek hebben een groot multifunctioneel lokaal ter beschikking gekregen, waarin de basisuitrusting om beide leerplannen te realiseren, standaard voorzien is.

De leerlingen van de derde graad (5 OOS, 6 Kantoor, 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer) krijgen al jaren vakoverstijgend op projectmatige manier les op een externe locatie. Tot voor twee jaar realiseerde de school dit in een pand van Actiris (Brusselse VDAB) in Anderlecht.

Twee jaar geleden verhuisde Actiris naar een groter pand in Vorst in de voormalige gebouwen van Sibelga (Brusselse gasmaatschappij). Deze gebouwen worden nu gebruikt voor beroepsopleidingen door VDAB en Actiris. De drie leerjaren van het Imelda-instituut verhuisden mee.

Een schoolweek ziet er als volgt uit: maandag worden de vakken Frans, godsdienst en lichamelijke opvoeding in het schoolgebouw in Sint-Jans Molenbeek gegeven. Dinsdag lopen de leerlingen van de vier studierichtingen stage. Woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag realiseert de school de leerplannen van het studierichtingsgedeelte (lees 5 Onthaal, organisatie en sales A, 5 Logistiek A, 6 Kantoor bso en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso), de vakken Engels en PAV (voor de drie studierichtingen) geïntegreerd. Dit gebeurt in één bedrijfsruimte. De vakoverschrijdende realisatie noemt JoBXL, dit staat voor ‘Jongeren in Brussel/Jobs in Brussel’. De school wil in een bedrijfscontext de Brusselse jongeren hands-on voorbereiden op een job in Administratie/Retail/Logistiek. Het doel is om vanaf volgend schooljaar ook het vak Frans mee te integreren in de vakoverstijgende werking; het lerarentekort maakt dit momenteel onmogelijk.

Zoals in de tweede graad schrijven de leraren zelf studiewijzers rond alle leerplandoelen. Er worden geen handboeken gebruikt. Dit schooljaar was er veel voorbereidend werk: de studiewijzers voor zowel 5 Onthaal, organisatie en sales als 5 Logistiek moesten geschreven worden. De leerlingen van de 3de graad werken elke woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag in een kantooromgeving. Afhankelijk van de richtlijnen in de studiewijzer, kunnen leerlingen alleen, met twee of met meerdere aan de doelen van de verschillende leerplannen werken.
De kantoorruimte leent er zich uitermate toe om rond attitudes te werken. Op tijd komen, leren pauzes te nemen binnen afgesproken tijdslimieten, verwittigen bij afwezigheid is een groot werkpunt voor deze leerlingen. Daarom is er een aparte onthaalruimte voorzien. In een beurtrolsysteem zijn elke dag twee leerlingen verantwoordelijk voor het registreren van de aanwezigheden. Zij geven de afwezigheden door aan het leerlingensecretariaat van de school.

De leerlingen registeren hun aanwezigheid in zowel voor- als namiddag met een tikklok. Elke leerling heeft voor elk dagdeel een aparte ‘tikkaart’, die ze in gebruik nemen bij aanvang van voor- en namiddag. Als zij een pauze willen nemen, tikken ze ‘uit’ en ‘in’ (er zijn afspraken hoe lang ze pauze mogen nemen binnen een dagdeel). Op het eind van elk dagdeel tikken ze ‘uit’. Leerlingen die meer pauze nemen dan toegelaten, worden aangesproken door de twee verantwoordelijken van de dag.

Zoals de bpl-dag voor de 2e graad, start ook de JoBXL-dag telkens met een briefing, waarbij de leerlingen instructies krijgen aan welke opdrachtenbundels ze die dag werken. Die opdrachtenbundels, ook wel studiewijzers genoemd, plannen de leerlingen zelfstandig in hun online planningsagenda. De leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar (35 lln samen) zitten door elkaar. Op die manier is er kruisbestuiving, waarbij leerlingen ook klas overschrijdend veel van elkaar leren. In functie van de leerstof zijn er ook klassikale instructiemomenten voorzien voor de gehele groep of een gedeelte van een groep. Op dat ogenblik wordt de grote ruimte in twee delen verdeeld, zodat diegenen die klassikale instructie krijgen samen zitten, diegenen die aan hun opdrachten individueel of in groep werken apart zitten. Naast de grote ruimte is er ook nog een apart lokaal, dat ook voor klassikale instructie wordt gebruikt.

De school koos er in de modernisering voor om in het 5de jaar zowel Onthaal, organisatie en sales als Logistiek aan te bieden. In 6 Kantoor biedt zij de keuzemodule Logistiek aan. In het gebouw aan de straatkant wordt de opleiding Logistiek voor de leerlingen van 5 Logistiek en de leerlingen van de keuzemodule 6 Logistiek gegeven. In het gebouw is een opleidingsmagazijn aanwezig dat gebruikt wordt door Actiris en VDAB voor hun werkzoekendenopleidingen, door het Imelda-instituut en door Don Bosco Halle (Logistiek duaal) om hun heftruckopleiding/magazijnopleiding vorm te geven.

De leerlingen leren hier met de heftruck rijden in functie van het behalen van het attest heftruckchauffeur. Daarnaast leren ze hoe een magazijn er uit ziet, hoe dit georganiseerd wordt. Er kunnen zo heel wat leerplandoelen van zowel 5 Logistiek A als de keuzemodule Logistiek uit 6 Kantoor bso gerealiseerd worden.

De leerlingen van 5 Onthaal, organisatie en Sales A, 6 Kantoor bso en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso draaien ook samen een leeronderneming. Ze schreven samen een ondernemingsconcept uit vanuit het idee ‘een leeronderneming van leerlingen voor leerlingen’. De Brusselse jongeren van het Imelda-instituut zijn fier op hun stad waar ze wonen en schoollopen. Zij willen leerlingen van andere scholen Brussel leren kennen. Daartoe ontwikkelden ze een wandeling door Brussel. Scholen schrijven in met een groep leerlingen. De leerlingen organiseren het bezoek van hun peergroep volledig zowel in voorzorg als nazorg. Ook hier kunnen heel wat leerplandoelen van het leerplan 5 Onthaal, organisatie en Sales, 6 Kantoor bso en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer opgehangen worden.

De begeleiding van dit project gebeurt door een onderwijsteam van 3 leraren en één ondersteuner: één leraar Onthaal, organisatie en sales én Logistiek, één leraar PAV, één leraar Engels. Door het lerarentekort is er een vacature voor één leraar Onthaal, organisatie en sales/Logistiek. De druk op het onderwijsteam is momenteel erg groot! Het ganse team is woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag bij de leerlingen. Ze ontwikkelen zo een heel sterke band met de leerlingen, de leerlingen ontwikkelen een sterke band met hen. De lat ligt hoog, de leerlingen moeten een groot stuk van de leertijd zelfstandig aan de bak. Dit is niet evident, er worden hun veel groeikansen geboden. Het onderwijsteam coacht continu. Het begeleidend onderwijsteam is de motor van de werking. Zij kennen elkaar door en door, gaan voor elkaar door ‘een vuur’. Dat maakt het concept zo mooi: met een onderwijsteam arbeidsmarktleerlingen in een realistische context voorbereiden op de toekomst vanuit een stevige voedingsbodem voor hun professioneel en privéleven.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio