Rouw en verlies op school

wo 8 februari 2023

Rouwende werknemers benaderen en ondersteunen bij hun terugkeer op het werk, hoe doe je dat nu best? 
Hoe gaan kinderen en jongeren om met rouw en verlies. Hoe herken je signalen (fysisch, psychisch)?
Spijtig genoeg worden er immers elke dag opnieuw scholen geconfronteerd met verliessituaties. Daarom organiseren we twee vormingen elk met zijn specifieke doelgroep op 14 februari en 14 maart.

Rouwende medewerkers kwaliteitsvol ondersteunen in functie van duurzame tewerkstelling – 14 februari 13.30-16.30 online

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep: Professionals met een mandaat binnen de organisatie om rouwende werknemers te ondersteunen/beleid hieromtrent uit te werken: HR-medewerkers, leidinggevenden, teamverantwoordelijken, preventiemedewerkers, medewerkers bedrijfsgeneeskundige diensten, managers, directie …

Saskia Saelens, bachelor sociaal werk, docent en onderzoeksmedewerker in de Arteveldehogeschool Bachelor Sociaal Werk brengt basisinfo over de hedendaagse integratieve visie op rouw, over hoe mensen rouwen en welke impact dit kan hebben op werk en tewerkstelling.

Ze presenteert resultaten van (kleinschalig) onderzoek mbt ondersteuning van rouwende werknemers, noden en behoeften van professionals/leidinggevenden en van rouwende werknemers zelf.

Ze geeft tips en tricks voor het voeren van kwaliteitsvolle (heropstart)gesprekken met een rouwende werknemer waarin persoonlijke, ondersteunende én ook bedrijfsgerichte, taakgerichte aspecten aan bod komen.

Kun je deze sessie niet digitaal bijwonen? Deze wordt opgenomen en daags nadien ontvang je de opname die je kunt bekijken tot het einde van de week.

Bij rouw en verlies op school zullen wij er zijn voor jou – 14 maart 09.30-15.30 DPCM

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep: Iedereen die op school/internaat bijdraagt aan het werken rond rouw en verlies.​​​​​

  • Je maakt kennis met de wijze waarop kinderen en jongeren omgaan met rouw en verlies. Je leert signalen herkennen (fysisch, psychisch) en komt op het spoor van de zinvragen die rouw en verlies oproepen bij hen en bij jezelf.
  • Je maakt kennis met de materialen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen ter beschikking heeft rond rouw en verlies.
  • In de werkwinkels ontdek je hoe je als school samen op weg gaat in en met verliessituaties, als team en met individuele betrokkenen.
  • Tijdens een viering beleven we de kracht van symbolen in rouwperiodes. 

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio