Rol CLB bij beslissingen onderwijsloopbaan basisonderwijs

ma 6 maart 2023

De Vlaamse regering wijzigt in het decreet basisonderwijs het stuk over de adviserende rol van het CLB bij beslissingen rond de onderwijsloopbaan van leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Ze schrapten volgende verplichte adviezen uit de regelgeving:

  • overleg met CLB / advies van het CLB bij zittenblijven
  • advies bij verlengd kleuteronderwijs
  • advies vervroegde instap lager onderwijs
  • advies verlengd verblijf lager onderwijs voor 14-jarigen

Het is aan de klassenraad en de school om ouders en leerlingen te adviseren en te informeren. Het CLB kan wel nog steeds facultatief een advies geven, bijvoorbeeld bij leerlingen die zij al begeleidt. School en ouders mogen ook nog steeds advies vragen hierover.

Het CLB ziet een advies als een gesprek met de betrokkenen, waarbij zij de rol van klankbord opneemt en helpt om breed te kijken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio