Remgeld voor psychologische zorg in de eerste lijn valt weg

ma 25 september 2023

Om de drempel naar psychologische zorg in de eerste lijn te verlagen voor kinderen en jongeren, heeft minister van Volksgezondheid Vandenbroucke besloten om het remgeld te laten wegvallen als de zorg plaatsvindt op het CLB of op school of internaat als de eerstelijnspsycholoog daar is aangesteld door het CLB.

Wat bestond al?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Scholen die op zoek zijn naar ondersteuning om te werken aan het mentale welbevinden van hun leerlingen kunnen hun vraag richten aan het CLB. Het CLB kan in samenwerking met het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg (NGG) van zijn regio gratis ondersteunende klassikale sessies organiseren op school.
  • Sommige kinderen en jongeren hebben echter nood aan bijkomende begeleiding, individueel of in kleinere groep. Daarom voorzag de minister vorig jaar in de mogelijkheid dat CLB’s konden inzetten op eerstelijnspsychologen. Daarbij waren er twee mogelijkheden:
    • ofwel verwees het CLB door, soms buiten de school om, waarbij het remgeld op rekening van het kind kwam;
    • ofwel verzorgden ze zelf individuele sessies of sessies in kleinere groep op school, waarbij het remgeld voor rekening van het CLB of de school was.

Wat verandert er?

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf dit schooljaar valt het remgeld volledig weg voor CLB’s die een overeenkomst hebben met hun NGG voor een sessie met een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog. Het kan gaan om:

  • een individuele sessie of een sessie met minstens vier deelnemers
  • een sessie op school, op internaat of op het CLB

Het wegvallen van de financiële drempel betekent een stap vooruit om te voorzien in een tijdig, laagdrempelig en toegankelijk aanbod voor kinderen en jongeren die kampen met psychologische problemen. Heb je hier als school vragen rond? Neem dan zeker contact op met je CLB.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio