Procedure bij uitputting van bezoldigde ziektedagen

Wat te doen als je bezoldigde ziektedagen zijn opgebruikt.

Hoe verloopt de procedure?

sla link op in klembord

Kopieer

Onderzoek

sla link op in klembord

Kopieer

Medex roept je dan op voor een onderzoek. Een van de mogelijke beslissingen na het onderzoek is dat Medex je ongeschikt verklaart voor je huidige functie, maar wel geschikt voor een andere functie.

Overleg vooraf

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt uit eigen beweging vooraf een overleg vragen met het bestuur van je school of centrum over de mogelijkheden tot aangepaste tewerkstelling. Het bestuur organiseert dat overleg zo snel mogelijk en nodigt ook de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer uit.

Op basis van het overleg bezorgt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer jou en je bestuur een advies. Het bestuur stuurt dat advies naar Medex met de vraag om het mee in overweging te nemen als het je dossier behandelt.

Beslissing

sla link op in klembord

Kopieer

Medex beslist over je verdere toekomst in het onderwijs en deelt jou die beslissing mee. Medex beslist autonoom en hoeft het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet te volgen of af te wachten.

Als Medex beslist dat je definitief arbeidsongeschikt bent voor de job waarin je vastbenoemd bent, maar wel geschikt voor andere functies, dan organiseert je bestuur een (nieuw of eerste) overleg met jou en, als je dat wenst, met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over een nieuwe vorm van tewerkstelling. Jij en je bestuur sluiten daarover een schriftelijke overeenkomst.

Terug aan het werk of niet?

sla link op in klembord

Kopieer

Onder welke vorm kan je tewerkgesteld worden?

sla link op in klembord

Kopieer

Tewerkstelling in het ambt van benoeming na aanpassing van de geïndividualiseerde functiebeschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Je behoudt je benoeming maar je functiebeschrijving wordt aangepast. Zo kun je als leraar bijvoorbeeld ingeschakeld worden om projecten te helpen ontwikkelen in plaats van echt voor de klas te staan.

Inperking draagwijdte van de vaste benoeming

sla link op in klembord

Kopieer

Je blijft aangesteld in de job waarin je vastbenoemd bent maar het bestuur van je school stelt je niet meer aan in alle vakken die tot de draagwijdte van je benoeming behoren. Je bent bijvoorbeeld leerkracht LO maar je kan dat wegens fysieke problemen niet meer opnemen en je zal dan vooral biologie of natuurwetenschappen moeten geven.

Tewerkstelling in ander ambt

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur van je school of centrum biedt je een proefperiode aan in een ander ambt met de bedoeling je een nieuwe vaste benoeming te geven. Dat gebeurt als volgt:

 • Het bestuur biedt je een proefperiode (van minimaal 6 en maximaal 12 maanden) aan in een ander ambt en zorgt voor vorming.
 • Tijdens de proefperiode ben je tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking, dus bovenop het personeelskader.
 • Je moet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden. Je hebt een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Je bent in dienstactiviteit en behoudt het salaris van je ambt van vaste benoeming.
 • Na een termijn van maximaal twee maanden vóór het afronden van de proefperiode neemt het bestuur een beslissing. Krijg je een vaste benoeming in je nieuw ambt, dan neem je ontslag uit je huidige betrekking.
 • De nieuwe vaste benoeming start uiterlijk op de eerste dag van de maand na het einde van de proefperiode, zonder de 12 maanden te overschrijden.
 • Vanaf dan geldt de regelgeving van je nieuwe functie (ambt): voor je salarisschaal, bekwaamheidsbewijs, puntenwaarde, prestatieregeling en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
 • Je wordt benoemd voor hetzelfde volume als je oorspronkelijke vaste benoeming.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld voor ontstentenis van betrekking. De mogelijkheid tot het ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking, geldt niet voor de vaste benoemingen in de sector basiseducatie.

Wat als er geen tewerkstelling meer mogelijk is?

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur van je school of centrum kan ook beslissen om je geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan gebeuren:

 • Meteen na het overleg.
 • Aan het einde van je proefperiode in de nieuwe job.
 • Het bestuur kan je dan de toegang tot je ambt ontzeggen.
 • Als je geen nieuwe job krijgt van de directie of het schoolbestuur binnen 12 maanden nadat Medex je de beslissing tot herinschakeling heeft meegedeeld, dan moet je met pensioen gaan op de eerste dag van de maand die volgt na die termijn van 12 maanden.

Kan je in beroep gaan tegen de beslissing?

sla link op in klembord

Kopieer

Als er geen tewerkstelling mogelijk is dan wordt de procedure als uitgeput beschouwd.

Contact

Guy Debusschere
stafmedewerker
   02 507 07 93
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio