Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs wordt met 1 jaar verlengd

wo 23 november 2022

DOKO wil naast de papieren schoolboeken graag ook het digitale aanbod van leermiddelen opnemen in een raamovereenkomst. De markt aan digitale leermiddelen is in volle beweging met bijkomende spelers. We willen deze evolutie verder onderzoeken zodat de het aanbod van de raamovereenkomst beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de secundaire scholen.

Daarom heeft DOKO (met akkoord van de leveranciers) beslist om de huidige raamovereenkomst met één jaar te verlengen. Je kunt nog steeds inschrijven voor deze raamovereenkomst (weliswaar slechts voor 1 schooljaar 2023-2024).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio