Publicatie model van functiebeschrijving voor het ambt van adjunct-directeur

di 26 september 2023

Vandaag publiceren we een model van functiebeschrijving voor het ambt adjunct-directeur voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. We benadrukken dat dit document slechts een model is. Dit houdt in dat je als bestuur (na onderhandeling in OCSG en/of LOC) daar zelf nog taken kan aan toevoegen of taken uit kan schrappen rekening houdend met het volume van aanstelling in het ambt van adjunct-directeur.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio