Verbinden met ouders en leerlingen als het moeilijk gaat

Wat kun je als school zelf doen? Hoe kun je je rol als eerstelijnshulp opnemen? Waar kun je naar doorverwijzen als het echt moeilijk loopt?

In verbinding met ouders

sla link op in klembord

Kopieer

Eén boodschap blijft het allerbelangrijkste: Blijf in verbinding met leerlingen, ouders en gezinnen, wees hun klankbord. De interactie met iemand waar ze zich veilig bij voelen en in wie ze vertrouwen stellen is nu super belangrijk! Je doet ertoe!

Deze vragen zijn herkenbaar voor veel ouders. In crisismomenten binnen het gezin of maatschappij zoeken ouders of opvoeders ondersteuning of goede raad. De antwoorden zijn vaak contextgebonden. Om jullie te ondersteunen en inspireren bij het meezoeken met ouders, bieden we wat extra info, links, tips en ideeën .

Algemene tips om rust te bewaren of te herstellen

sla link op in klembord

Kopieer

Stel ouders gerust

sla link op in klembord

Kopieer

Ouders denken misschien dat alleen zij problemen hebben met hun kind. Stel hen gerust. Het is normaal dat wanneer de dagelijkse gezinsstructuur op z’n kop wordt gezet door corona of andere externe of interne gebeurtenissen, er spanningen kunnen ontstaan. Praten helpt dan.

Geef ouders tips om te praten met hun kind/tiener

sla link op in klembord

Kopieer

Ook kinderen zijn ongerust nu de gevolgen van het coronavirus ook op school duidelijk worden. We geven je vier tips over hoe je op maat van je leerlingen het gesprek aangaat:

Awel geeft ook tips aan ouders en kinderen: Ik voel me bang, boos, verdrietig door het nieuws, wat nu? Kinderen zijn niet hun gevoel, we erkennen hoe ze zich voelen en proberen er dan met hen over te praten. Ze vallen niet samen met hun gevoel.

Verwijs ouders door naar website voor tieners op “watwat.be/corona” bijvoorbeeld staat heel wat informatie op maat van tieners o.a. tips om te praten met je ouders als praten moeilijk loopt.

Geef ouders tips om in te zetten op een preventief klimaat i.p.v. te verzanden in machtsstrijd en onrealistische straffen

sla link op in klembord

Kopieer

Zet in op begrenzen en preventie in plaats van te straffen. Straffen verbreken de verbinding. Net die verbinding die kinderen en jongeren nu nodig hebben.

Enkele ideeën:

 • Haal het kind weg uit de situatie en blijf op afstand aanwezig.
 • Richt het gedrag van het kind op iets anders. Als je bv. niet wil dat het kind in de gangen rond rent, geeft dan de mogelijkheid om dat buiten te doen of laat het even op zijn bed springen.
 • Geef informatie en redenen, leg uit waarom je doet wat je doet, leg uit waarom je begrenst.
 • Erken, accepteer en luister naar gevoelens. Zoek naar onderliggende gevoelens. Onder een boos gevoel kan een gradatie van bang liggen, en evenzeer een gradatie van verdrietig of ...
 • Leer kinderen spreken vanuit ‘ik voel me … (blij, bang, …)’ i.p.v. ‘ik ben …’. Gevoelens zijn wisselende stemmingen (ze komen en gaan). Een kind ‘is’ nooit zijn gevoel, een kind ‘heeft’ een gevoel
 • Geef eerder keuzes dan bevelen. Door het kunnen maken van keuzes, voelen kinderen zich krachtiger en voelen zij dat zij de situatie beter kunnen beheersen. Bevelen wekken vaak een machtsstrijd op.
 • Doe kleine toegevingen. Bv.: “Ik zie dat je je heel moe voelt, we zullen vandaag even … overslaan.”
 • Grijp in wanneer nodig, begrens strikt. Gebruik korte, duidelijke instructies (bv.: sta recht, stop hier, blijf daar, neen, dit kan hier niet, …). Deze zorgzame begrenzing is essentieel om de veiligheid voor het kind, het gezin te garanderen.
 • Houd het kind vast als het kind daar behoefte aan heeft, als het helpend is voor het kind. Voor sommige kinderen die zich ongewenst gedragen, kan het goed zijn ze vast te houden op een liefhebbende en ondersteunende manier, waardoor ze hun opgekropte gevoelens kunnen ontladen in helende tranen. Voor anderen kan jouw hartslag horen, rustgevend zijn…
 • Gebruik lachen als ontlading. Lachen helpt om boosheid en gevoelens van machteloosheid weg te nemen. Ook geeuwen, klanken maken/nabootsen, huilen, zingen… kunnen voor ontlading zorgen.
 • Herzie, waar nodig, je verwachtingen, sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van je kind. Probeer ze te aanvaarden zoals ze zijn. Jonge (ook wat sociaal-emotionele ontwikkeling betreft) kinderen hebben sterke gevoelens en behoeften, ze zijn van nature luidruchtig, nieuwsgierig, slordig, koppig, ongeduldig, veeleisend, creatief, vergeetachtig, angstig, egocentrisch en boordevol energie. Zoek een mogelijkheid om te ontladen.( wandelen, springen,…)
 • Neem zelf een time-out. Ga (indien mogelijk) de ruimte uit en doe wat je nodig hebt om opnieuw jezelf onder controle te krijgen en je beoordelingsvermogen te herwinnen.
 • Stem je af op het communicatieniveau en het taalbegrip van het kind.
 • ….

Inspirerend materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Wat als ouders aangeven, het gaat niet meer?

sla link op in klembord

Kopieer

Neem proactief contact met je CLB

sla link op in klembord

Kopieer

CLB’s blijven beschikbaar voor leerlingen, ouders en scholen. Met je CLB’er kun je bespreken:

 • hoe jullie samen kunnen werken als je signalen ziet dat leerlingen of ouders het thuis moeilijk hebben;
 • hoe je de opvang van kwetsbare leerlingen concreet vorm geeft (bv. hoe hou je het voor leraren en leerlingen gezond op school, wat heb je nodig, wat moet je doen als een leerling ziek wordt …);
 • op welke manier het CLB te bereiken is bij situaties die verontrustend zijn.

Waar kun je naar doorverwijzen?

sla link op in klembord

Kopieer

Kwetsbare contexten

sla link op in klembord

Kopieer

De minister verwijst expliciet naar de maatschappelijke opdracht om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in deze voor hen moeilijke tijden.

Heb oog voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Betrek je CLB en de ouders om te bekijken hoe en wie er ondersteunend kan zijn.... 

Wie een probleemsituatie opmerkt en niet goed weet wat hij ermee moet doen, kan contact opnemen met:

Intrafamiliaal geweld

sla link op in klembord

Kopieer

Bij intrafamiliaal geweld bel je de lokale politie, hulplijn 1712 of surf je naar www.nupraatikerover.be.

1712.be is een website waar je terecht kunt als je getuige bent van of geweld/misbruik meemaakt, als slachtoffer of als pleger. Hulpverleners merken een toename van het geweld in gezinnen door het noodgedwongen samen thuis zijn. Via 1712 kunnen mensen informatie of hulp zoeken:

 • 1712.be Het is niet jouw schuld: kinderen
 • 1712.be vragen over geweld +13
 • 1712.be hulplijn voor vragen over geweld +18 bel, chat of e-mail

Cyberpesten

sla link op in klembord

Kopieer

Als er problemen komen met cyberpesten of sexting kun je hier terecht:

Zelfmoordgedachten

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio