Verbinding in je schoolteam

Voor elk teamlid kan werken in coronatijden bijkomende stress meebrengen (angst om besmet te worden, een gewijzigd uurrooster, wijziging in de taken, een stressvolle thuissituatie … ).  In die periode zal je als leidinggevende nog meer aandacht besteden aan het psychosociaal welzijn van je medewerkers en jezelf.

Wanneer corona zorgt voor extra druk: (extra) vervangingen, online beschikbaar zijn voor leerlingen in quarantaine, opdrachten uitwerken voor groepen die zonder leraar vallen, een diversiteti aan meningen ... pleit dan voor mildheid en begrip voor elkaar, de leerlingen, de situatie en de extra uitdagingen zoals schoolprioriteiten die moeilijker van de grond komen. Samenhorigheid is nu jullie eerste prioriteit. Jullie moeten er als school samen door: directie, leraren, leerlingen, ondersteuners en ouders.

Werk verbindend samen met collega’s, ondersteuners en andere schoolbetrokkenen

sla link op in klembord

Kopieer

Maak voldoende tijd om terug verbinding te maken met je collega’s, ondersteuners en andere schoolbetrokkenen. Naast samen leren is ook samen leven belangrijk. Neem tijdens de koffiepauze tijd om écht te luisteren naar elkaars verhalen. Ook in het team kan er sprake zijn van angst en ook van verlies aan zelfvertrouwen omdat leraren de controle over het leren van hun leerlingen anders ervaren.

Personeel steunen

sla link op in klembord

Kopieer

In stressvolle tijden zoals deze is de steun van collega’s heel belangrijk. Het team zal elkaar moeten ondersteunen en de draagkracht van ieder bewaken. De leidinggevende heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Hij ziet er op toe dat de medewerkers op tijd rustmomenten nemen en hij doet dit natuurlijk zelf ook.

De leidinggevende heeft ook bijzondere aandacht voor de extra werkbelasting van het onderhoudspersoneel door het opvolgen van de strenge hygiënevoorschriften.

Daarnaast zorgt de leidinggevende dat de personeelsleden duidelijk informatie krijgen bij wie zij terecht kunnen met hun vragen over psychosociaal welbevinden:

  • directie    
  • arbeidsarts
  • preventieadviseur psychosociale aspecten
  • vertrouwenspersoon

Zelfzorgplan

sla link op in klembord

Kopieer

De leidinggevende motiveert zijn personeelsleden om zelf ook te werken aan hun eigen welbevinden. De tips van het zelfzorgplan, uitgewerkt door het Rode Kruis, kunnen hierbij inspireren.

Preventiedienst

sla link op in klembord

Kopieer

De arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten maken deel uit van de externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW). De externe preventiedienst blijft, ook in tijden van deze crisis, een aanspreekpunt voor welzijn op het werk, zowel voor schoolbestuur, directies en personeelsleden. Deze kunnen steeds in vertrouwen contact opnemen met hun EDPBW als ze ondersteuning nodig hebben in de persoonlijke werksituatie. Schoolbesturen, directies, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen kunnen een beroep doen op de externe preventiedienst voor advies over het bewaken en bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de personeelsleden, voor coaching van teams, zowel op de werkvloer als bij thuiswerk.

Reflectie

sla link op in klembord

Kopieer

Op welke manier besteed je op school aandacht aan psychosociaal welzijn? Wie neemt welke rol op zich? Waar kunnen leraren zelf terecht met vragen, noden of bezorgdheden?
Vertrouwensleraren hebben hierbij een rol te spelen. Geef hen hiervoor een duidelijk mandaat, ruimte en tijd.

Het is belangrijk om op regelmatige basis te reflecteren: terug te blikken en vooruit te kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen. De afgelopen periode heeft iets betekend voor jullie als team. Het heeft patronen zichtbaar gemaakt. Dingen die vanzelfsprekend waren zijn dat opeens niet meer en andersom. We nodigen je uit samen stil te staan bij wat dit betekent voor jullie als team, als collega’s. Ook tijdens het schooljaar kunnen reflectiemomenten de vooropgestelde koers bijsturen waar nodig.
In de Reflectieve vragen vanuit de aandachtsgebieden van Pedagogische Tact uit Nederland kun je inspiratie vinden.

Een ander reflectiedocument uit Nederland geeft in een matrix reflectievragen over verschillende thema’s op de verticale as (leiderschap, pedagogiek, didactiek en organisatie) naar gisteren vandaag en morgen op de horizontale as.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio