De laatste twee jaar werd er heel veel verwacht van leraren en leerlingen (contacten beperken, mondmaskers dragen, overschakelen naar afstandsonderwijs ...). De coronacrisis komt bovenop een periode waarin in het onderwijs heel wat verandert: nieuwe eindtermen, toenemende diversiteit, een groeiend lerarentekort ... Hierdoor kampen velen met chronische stress. Het is goed om hier voldoende bij stil te staan en acties rond op te zetten. Het is belangrijk dat directie en personeelsleden voldoende tijd uittrekken om in te zetten op verbinding met elkaar, ouders, leerlingen, klasgroepen en andere betrokkenen zoals ondersteuners en coaches.

Verbinding in je schoolteam

Heb aandacht voor je team.

Verbinden met leerlingen

Zet in op verbinding of terug te verbinden met elkaar.

Verbinden met ouders en leerlingen als het moeilijk gaat

Tips om in verbinding te blijven met leerlingen, ouders ...

Verbinden bij polarisatie

Hoe reageren bij polarisatie?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio