Promaz subsidies voor bodemsaneringen bij scholen

wo 27 maart 2024

Promaz is het fonds dat tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen indien deze veroorzaakt zijn door een lek in de stookolietank en/of -leidingen. Dit fonds is een initiatief van de brandstoffensector en werkt onder de controle van de Bodemsaneringscommissie en volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheden.

Promaz zorgt zowel voor financiële tussenkomst bij bodemsaneringen die je zelf uitvoert of reeds uitgevoerd hebt als voor operationele ondersteuning door bodemsaneringen te laten uitvoeren op je schoolsite.

Voor wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Dit fonds is zowel voor particulieren, verenigingen, bedrijven als instanties.

Voor welke soort gebouwen?

sla link op in klembord

Kopieer

Promaz komt tussen voor bodemsaneringen bij zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen, waaronder ook schoolgebouwen.

Voorwaarden?

sla link op in klembord

Kopieer

De bodemsaneringswerken dienen uitgevoerd te worden/zijn onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige tot er een eindverklaring verkregen is. De eindverklaring dient afgeleverd te worden/zijn door de OVAM.

Je moet als eigenaar/gebruiker een aanvraag indienen bij Promaz.

Er zijn 5 verschillende aanvraagtypes. Op de website van Promaz vind je meer uitgebreide informatie.

De tussenkomst van het fonds is steeds beperkt tot de reële kosten met een maximumbedrag van 100.000 euro (incl. BTW).

De aanmeldingsperiode om een aanvraag in te dienen bij Promaz loopt nog tot en met 28 februari 2025.

Meer en uitgebreider informatie vind je alvast via www.promaz.be/over-promaz/

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio